Forteczny problem

 

Gdzieś indziej bywają wielką atrakcją turystyczną, u nas nie mogą zostać wypromowane.

A przecież Twierdza Kraków to największy zespół forteczny w Europie Środkowej
- stwierdził Jan Janczykowski z Oddziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

Twierdzę tworzyło ok. 200 obiektów fortecznych, z których zachowało się do dzisiaj ok. 120.

Samych fortów jest obecnie 35, większość nie jest użytkowana lub spełnia funkcje magazynowe.

Sytuacja fortów nie jest dobra, w dużej mierze z powodu nie wyjaśnionych spraw własnościowych.

Z tego powodu tylko kilka zostało wpisanych do rejestru zabytków.

Forty są własnością gminy, skarbu państwa lub wojska.

- Wojsko wycofuje się z tych obiektów i przekazuje je Agencji Mienia Wojskowego, która chce je sprzedać - mówi Jan Janczykowski.

Problem polega na tym, że nie ma chętnych do kupna fortów za sumę odpowiadającą ich wartości.

Jedynym ratunkiem dla tych zabytkowych obiektów byłoby oddanie ich za złotówkę w ręce inwestora, który ma pomysł na ich zagospodarowanie.

- A trudno znależć użytkownika dla takich obiektów, ponieważ nie ma u nas wielkiej praktyki adaptacji fortów na cele użytkowe - uważa Jan Janczykowski.

- Forty mają dużą kubaturę, świetną na supermarket - żartował jeden z radnych.

- Forty zbudowano, żeby się w nich bronić.

I teraz albo zachowamy je jako relikty przeszłości, albo sprzedamy je.

Uważam, że trzeba się ich pozbyć jak najszybciej - stwierdził Andrzej Wysocki.

- A może forty przydadzą się nam jeszcze do obrony - podchwycił Marek Dunikowski.

Ostatecznie radni przyjęli wniosek, by sprawę fortów włączyć do planu inwestycyjnego miasta.


Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 5 czerwca 2001 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl