Szukają śladów osady

 

Na razie sondażowe badania wykopaliskowe na Wzgórzu Lasoty nie przyniosły istotnych odkryć.

Archeolodzy przypuszczają jednak, że ciekawe rezultaty może przynieść wykop, prowadzony w wale sąsiadującym z Fortem św. Benedykta.

- Wykop w stanowisku sondażowym, założonym na wale, sięga obecnie około 1,5 m.

Na razie nie znależliśmy w ziemi nic ciekawego.

Liczymy jednak, że może na większej głębokości natrafimy na pozostałości po wczesnośredniowiecznej osadzie, która istniała koło kościoła św. Benedykta, mieszczącego się do dziś przy Forcie.

Przypuszczamy, że w tym miejscu, ze względu na tworzenie nasypu, nie wybierano wcześniej ziemi - opowiada Jerzy Okoński, który kieruje badaniami.

- Wykopy na pozostałych stanowiskach sondażowych świadczą o tym, że prawdopodobnie w czasie budowy Fortu, czyli w połowie XIX wieku, wzgórze zostało zniwelowane.

Wierzchnią część skały, która prawdopodobnie została wyrównana, odkryliśmy już na powierzchni około 4 arów.

W niektórych miejscach do skały dokopywaliśmy się po usunięciu około 30 cm ziemi.

Badania archeologiczne na Wzgórzu Lasoty są przeprowadzane na zlecenie Stowarzyszenia Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki'' i mają dać odpowiedż - czy we wnętrzu wzgórza jest możliwe wydrążenie podziemnych garaży na 290 miejsc parkingowych.

Stowarzyszenie zamierza zaadaptować na salę wielofunkcyjną na 800 osób stojący na wzgórzu zabytkowy Fort św. Benedykta (powstał w latach 1853 - 56).

Podziemne garaże mają służyć osobom, które korzystałyby z sali.

Zgodnie z procedurą badania, w których uczestniczy około 30 archeologów z Krakowa i Łodzi, rozpoczęły się od 5 wykopów sondażowych.

Jedno stanowisko umieszczono przy Forcie, drugie w sąsiadującym z nim wale, a trzy pozostałe - na pobliskim terenie błoń na Krzemionkach.

Całościowe badania mają objąć obszar około 40 arów.

Znajduje się on po prawej stronie (patrząc od ul. Stawarza) Fortu św. Benedykta.

Jest to wyrównana łąka, na której prawdopodobnie w czasach, gdy Fort był wykorzystywany przez austriackie wojsko, znajdował się plac ćwiczeń.

Na razie największym odkryciem badań jest odkopany przy Forcie, szeroki na około 1,2 m, ułożony z kamienia rynsztok z XIX wieku, przedwojenne pociski oraz monety z czasów PRL - u.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 15 pażdziernika 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl