Nowe otoczenie Fortu

 

O zmianach w wyglądzie Krakowa świadczą nie tylko roboty prowadzone w centrum miasta, ale również na jego obrzeżach.

Bardzo korzystnie przebiega m. in. rewitalizacja otoczenia starych fortów.

W ostatnim czasie zagospodarowany został park w Mistrzejowicach.

- Program rewitalizacji tej części Nowej Huty rozpoczęliśmy przed 5 laty - stwierdza Stanisław Zięba, przewodniczący Rady Dzielnicy XV.

- Udało nam się zdecydowanie poprawić wygląd parku na osiedlu Tysiąclecia, który swoją urodą nie ustępuje dzisiaj - jak nam się wydaje - parkowi Jordana.

Następnie przyszła kolej na okolice Fortu w Mistrzejowicach.

Rewitalizacja parku stała się możliwa dzięki środkom przekazanym przez prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

W pierwszym etapie przeprowadzono wycinkę rosnących dziko krzaków i chorych drzew, wytyczono alejki i place zabaw.

Wykonawcą robót jest firma MaxBud, która m. in. ułożyła kostkę betonową w alejkach, zainstalowała urządzenia w ogródkach jordanowskich, a także zainstalowała nowoczesne lampy oświetleniowe.

Władze dzielnicy szacują koszt prac prowadzonych w mistrzejowickim na ok. milion złotych.

Obejmują one m. in. dodatkowo dostosowanie tego bardzo atrakcyjnego już dziś terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejnym etapem prac będzie budowa tzw. drogi technologicznej do niszczejącego Fortu, który w przyszłości również zostanie przywrócony do stanu świetności.

Tekst: (ST)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 2 listopada 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl