Zabytki Nowej Huty

 

Towarzystwo Miłośników i Rozwoju Nowej Huty zwróciło się do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa o zwrócenie szczególnej uwagi na zabytki Nowej Huty.

Członkowie towarzystwa liczą, że dzielnica ta skorzysta ze wzrostu nakładów finansowych na krakowskie zabytki i przypominają, że niedawno Nowa Huta została wpisana do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny.

''Chcielibyśmy się zwrócić do Państwa o wsparcie finansowe działań zmierzających do podjęcia modernizacji Fortu Mogiła, położonego tuż na granicy kombinatu i ul. Igołomskiej.

Plan modernizacji Fortu, dzięki m. in. naszym staraniom, wpisany został do programu jubileuszu 750 - lecia lokacji Krakowa.

Modernizację wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Fortu i obszaru wokół kopca Wandy wyceniliśmy na ok. 9 - 12 milionów złotych'' - czytamy w liście Macieja Twaroga.

Liczy on, że SKOZK mógłby zaoszczędzone przy przetargach kwoty przeznaczyć na rozpoczęcie prac przy restauracji Fortu.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 22 marca 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl