Szukanie miejsca dla spopielarni

 

Prezydent Krakowa zwrócił się do przewodniczących rad dzielnic z prośbą o wskazanie miejsca na zlokalizowanie spopielarni zwłok.

Skontaktowaliśmy się wczoraj z kilkoma przewodniczącymi.

Na pytanie, czy mają jakąś propozycję lokalizacji, padała odpowiedż: ''Nie w naszej dzielnicy''.

Sugerowano m. in., by spopielarnia powstała przy cmentarzu w Batowicach.

Szkopuł w tym, że przeciwko temu protestują okoliczni mieszkańcy i Rada Dzielnicy III.

Podobnie zareagowano na propozycję ulokowania spopielarni w Forcie Sudół.

Dzielnica III chce na jego terenie wybudować park Galicyjski.

Prezydent zwrócił się więc do przewodniczących o pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca.

- Trudno je wskazać w centrum miasta.

Logicznym byłoby, gdyby spopielarnia powstała przy którymś z cmentarzy.

Przy cmentarzu Rakowickim nie ma jednak miejsca na taką inwestycję - mówi Wojciech Kozdronkiewicz, przewodniczący RD I.

Mirosław Gilarski, przewodniczący RD VIII zaznacza: - W naszej dzielnicy nie ma terenu odpowiedniego dla spopielarni.

Próbowano ją już ulokować przy cmentarzu w Kobierzynie.

Pomysł został oprotestowany.

Negatywnie zaopiniowaliśmy też propozycję utworzenia grzebowiska dla zwierząt w Skotnikach.

Józef Krężołek, przewodniczący RD XVIII informuje: - W naszej dzielnicy spopielarnia mogła powstać w Pleszowie, ale istnieje już tam spalarnia poszpitalna.

Innego miejsca nie widzę.

Z aprobatą nie spotkał się również pomysł, by spopielarnię wybudować przy ul. Klasztornej.

Odpowiedniej lokalizacji nie wskazano również w Dzielnicy IX, w której mieszka prezydent.

- W naszej dzielnicy są tereny zabudowane albo zielone.

Nie ma możliwości znalezienia miejsca na spopielarnię - usłyszeliśmy od Adama Migdała, przewodniczącego RD IX.

- Spopielarnia powinna powstać na obrzeżach miasta, z dala od zabudowań - sugeruje Ryszard Kobiałka, przewodniczący RD XIII.

- W naszej dzielnicy, która jest dzielnicą centralną, nie ma takiego miejsca.

Bolesław Markiewicz, wiceprzewodniczący RD XIII konkretyzuje: - Skoro spopielarnia ma być ekologiczna, to można ją wybudować np. w Puszczy Niepołomickiej.

Poza tym nie przypuszczam, żeby przed wyborami któryś z przewodniczących dzielnic zaryzykował i wytypował miejsce dla spopielarni we własnej dzielnicy.

Paweł Sularz, przewodniczący RD III przekonuje: - Na terenie Prądnika Czerwonego nie ma możliwości budowy spopielarni ze względu na skalę protestów społecznych.

Mamy jednak propozycję dla prezydenta, żeby powołał zespół złożony z przedstawicieli dzielnic oraz Urzędu Miasta Krakowa, który wspólnie wytypowałby odpowiednią lokalizację.

POWTÓRNE GŁOSOWANIE?:
Paweł Sularz, przewodniczący Dzielnicy III domaga się powtórnego wydania opinii w sprawie lokalizacji spopielarni przy Forcie Sudół.

Jego zdaniem radni zostali wprowadzeni w błąd.

Na posiedzeniu Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta radni zgodzili się na wydzierżawienie gminnej działki przy Forcie Sudół (Prądnik Czerwony) i przeznaczenie jej na wybudowanie prywatnej spopielarni zwłok.

Nie zostali jednak poinformowani, że na tym terenie Dzielnica III planuje wybudować park Galicyjski.

Dlatego przewodniczący Dzielnicy III złożył wniosek do przewodniczącego Rady Miasta o przeprowadzenie powtórnego głosowania.

Argumentuje, że dzielnica wydała już pieniądze na przygotowanie projektu parku i że gmina rozpoczęła przygotowania do tej inwestycji.

Według Pawła Sularza budowa parku powinna rozpocząć się w przyszłym roku.

Krytykuje on pośpiech i styl, w jakim zostało przeprowadzone głosowanie.

Poprosił przewodniczącego RM o podanie informacji, jak często na komisjach Rady Miasta przeprowadzane jest głosowanie nad zbyciem lub wydzierżawieniem nieruchomości na wniosek inwestora.

Poza tym wg. Pawła Sularza przeznaczenie działki przy Forcie na budowę spopielarni jest niezgodne z gminną polityką.

Tekst: (TYM), (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 24 marca 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl