Inwestycje przy kopcu

 

Czy w Forcie Kościuszko powstanie hotel, amfiteatr lub centrum wystawienniczo - konferencyjne?

Dzielnica II (Zwierzyniec) i Komitet Kopca Kościuszki mają pomysły na zagospodarowanie tego Fortu.

Komitet Kopca Kościuszki chce wybudować sale wystawiennicze i konferencyjne na terenie umocnień przy wjeżdzie na teren Fortu od al. Waszyngtona.

Znajduje się tam mur o długości 50 m i szerokości 10 m.

W środkowej części wypełniony jest ziemią.

Komitet planuje wydobyć ją stamtąd, zadaszyć pustą przestrzeń i zorganizować tam sale wystawiennicze, konferencyjne z kinem, w którym wyświetlane były filmy edukacyjne dla młodzieży.

W ten sposób powstałoby Kościuszkowskie Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze im. Jerzego Waszyngtona.

Koncepcja tego obiektu została opracowana już w 2002 roku.

Dawniej na tym murze znajdował się wał strzelniczy usypany na ziemi, na którym kładli się żołnierze, aby prowadzić ostrzał.

Po obu stronach ziemnej części były i są do tej pory kazamaty, pomieszczenia, które służyły m. in. do przechowywania amunicji.

Komitet Kopca Kościuszki ma nadzieję, że adaptację sfinansuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, który przeznaczył w tym roku pieniądze na remont murów oporowych kopca Kościuszki.

Na razie nie wiadomo, ile przebudowa muru na potrzeby centrum miałaby kosztować.

Autorzy pomysłu liczą na przychylność Jana Janczykowskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, który od początku był pozytywnie nastawiony do tego projektu.

Wniosek w sprawie przekazania gminnego terenu Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (jego częścią jest Komitet Kopca Kościuszki) został wysłany do Urzędu Miasta.

W najbliższym czasie opinię na ten temat ma wydać Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta.

Dzielnica VII chciałaby natomiast doprowadzić do zagospodarowania zachodniej części Fortu.

- Teraz znajdują się tam chaszcze, teren jest zaniedbany.

Powinien zostać wreszcie uporządkowany, choćby z tego powodu, że przyjeżdża tam wielu turystów - mówi Piotr Chechelski, przewodniczący Dzielnicy VII.

Dzielnica ma makietę z przykładowym zagospodarowaniem tego terenu przygotowaną przez pracowników Politechniki Krakowskiej.

- Mógłby tam powstać amfiteatr albo hotel.

W Krakowie jest za mało hoteli - mówi Piotr Chechelski.

Teren Fortu należy do gminy, który wydzierżawiła jego część spółce RMF oraz Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Pierwotnie Dzielnica VII chciała, aby zachodnia część Fortu została włączona do terenu przekazanego w użytkowanie RMF.

Wniosek ten nie został jednak uwzględniony, ponieważ jak wyjaśniali urzędnicy, uchwała rady dzielnicy została podjęta po podpisaniu przez prezydenta zarządzenia w sprawie wydzierżawienia terenu, oprócz tego RMF musiałby płacić więcej za użytkowanie powiększonego terenu.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 8 maja 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl