O kopcach w bastionie

 

Zakończył się kolejny etap odbudowy Bastionu V Fortu Kościuszko, którego remont prowadzony jest od 10 lat.

Dla uczczenia tego wydarzenia na parterze bastionu otwarto wystawę pt. ''Kopce krakowskie''.

Wystawa opowiada o najbardziej znanych krakowskich kopcach: Wandy, Krakusa, Kościuszki, Piłsudskiego, a także o nieistniejącym już kopcu Esterki (stał w miejscu, w którym obecnie jest stadion Wawelu).

- Na szwedzkich mapach Krakowa z XVII wieku naliczono dużo więcej kopców.

Na Krzemionkach było ich 46 - podał organizator wystawy Leszek Cierpiałowski.

- A jeszcze w XVII wieku obok kopca Krakusa istniał drugi, mniejszy, zwany kopcem Babki Krakusa.

Główną atrakcją wystawy są stare fotografie.

Większość z nich nie była jeszcze publikowana.

Można na nich zobaczyć m. in. ludzi sypiących kopiec Piłsudskiego albo uczestników uroczystości, które odbywały się w okolicy kopca Kościuszki.

Nie zabrakło także na wystawie medali okolicznościowych, związanych z postaciami Kościuszki i Piłsudskiego, a ponadto m. in. kopii rzeżby Światowida ze Zbrucza (nawiązuje ona do prasłowiańskich wierzeń, z którymi związane są kopce Wandy i Krakusa) oraz repliki pomnika autorstwa Jana Matejki, zdobiącego kopiec Wandy.

Widzów na pewno zainteresują również fotografie urn, w których przywożono do Krakowa ziemię na kopiec Piłsudskiego.

- W trakcie sypania kopca każda miejscowość, organizacja, szkoła przywoziła ziemię ze swego regionu w urnach - przypomniał Leszek Cierpiałowski.

- Te setki urn - o najrozmaitszych kształtach, wykonane z różnych materiałów - miały być póżniej wystawione w pawilonie przy kopcu Piłsudskiego.

Niestety, większość z nich zniszczono w czasach PRL - u.

Do dziś zachowało się bardzo niewiele urn (można je oglądać w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa).

Wystawa stanowi kontynuację starań Komitetu Kopca Kościuszki o ''urzeczywistnienie idei powstania w Krakowie Muzeum Kościuszkowskiego''.

- Nie ustajemy w staraniach o utworzenie Narodowej Fundacji Kopca Kościuszki - podkreślił Mieczysław Rokosz, prezes komitetu.

- W ramach przyszłej fundacji pragniemy z kopca Kościuszki i ściśle z nim sprzężonego muzeum uczynić ośrodek edukacji patriotycznej i obywatelskiej.

W środę Komitet Kopca Kościuszki otrzymał od gminy pismo, informujące o przekazaniu mu w użytkowanie ruin kurtyny - fragmentu fortyfikacji ciągnącego się od Bastionu V Fortu Kościuszko w kierunku zachodnim.

- Staraliśmy się o to od 3 lat.

Chcemy odbudować kurtynę i stworzyć tam w przyszłości centrum wystawienniczo - konferencyjne im. Waszyngtona pod kopcem Kościuszki - dodał Mieczysław Rokosz.

Tekst: (PSZ)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 19 maja 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl