Długa lista potrzeb

 

Rada Dzielnicy VIII wystąpiła do prezydenta miasta z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu na przyszły rok następujących zadań: rekonstrukcja parku Podworskiego przy ul. Skotnickiej, kontynuacja rozbudowy parku Dębnickiego, zagospodarowanie Fortu 52 1/2 S przy ul. Kozienickiej, opracowanie koncepcji budowy parku miejskiego pod nazwą Kliny Zacisze.

Tekst: (WT)
Źródło: (fragment) ''Dziennik Polski'' z dnia 4 września 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl