W sprawie fortów, nie ma koncepcji

 

W dalszym ciągu nie ma gotowego programu ochrony, zagospodarowania i rewitalizacji fortów.

- Mimo tego, że był to dla nas priorytet, możemy nie zdążyć tego uchwalić w tej kadencji - martwił się radny Maciej Twaróg na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta.

W czerwcu tego roku w magistracie został powołany zespół do spraw opracowania wspólnego projektu programu ochrony i zagospodarowania oraz rewitalizacji fortów i obiektów militarnych byłej Twierdzy Kraków.

Jego członkowie nie przedstawili wczoraj jednak członkom komisji żadnych konkretów, mówili tylko o konieczności powołania fundacji, która zajmowałaby się fortami.

Komisja wyraziła wczoraj swoje zaniepokojenie ''brakiem wymiernych efektów'' pracy zespołu ds. fortów.

- Prace idą bardzo wolno i po kilku miesiącach nie mamy dalej żadnego konkretu.

Jesteśmy w punkcie wyjścia - mówił Maciej Twaróg.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 15 września 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl