Forty pod ochroną

 

Rada Miasta na swojej ostatniej sesji przyjęła program ochrony i rewitalizacji zespołu Twierdzy Kraków.

Program ten powstawał przez całą kadencję, a w jego tworzeniu brali udział urzędnicy miejscy oraz członkowie Fundacji Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego ''Janus''.

Program przewiduje przygotowanie wniosków o wpisanie do rejestru zabytków kolejnych fortów, schronów amunicyjnych oraz fortyfikacji ziemnych.

Konieczne będzie też utworzenie kilku parków kulturowych wokół zabytków Twierdzy, co pozwoli na skuteczną ochronę zabytkowego terenu.

Zakłada się, że najcenniejsze obiekty pełnić będą funkcje muzealne czy wystawiennicze.

W pozostałych dopuszcza się różne funkcje użytkowe lub komercyjne np.: placówki badawcze, kulturalne, punkty gastronomiczne, schroniska turystyczne itp.

Planuje się stworzenie trasy turystycznej obejmującej wszystkie obiekty Twierdzy, które powinny być połączone ze sobą ciągami komunikacyjnymi dla pieszych i rowerzystów.

W programie zakłada się też utworzenie muzeum Twierdzy w Forcie Tonie.

W dalszej kolejności na funkcje muzealne miałyby być adaptowane inne forty: Rajsko, Dłubnia, Winnica, Skotniki, Bielany.

Zarząd nad fortami może być powierzony jednostce zewnętrznej w drodze przetargu na zasadzie użyczenia, dzierżawy lub użytkowania (na maksymalnie 30 lat).

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 26 pażdziernika 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl