Droga przez Fort

 

Wybudowanie drogi w innym miejscu i ocalenie w ten sposób zieleni fortecznej zaproponował wczoraj w interpelacji do prezydenta radny Paweł Sularz.

Naprzeciwko cmentarza w Batowicach, Dzielnica III (Prądnik Czerwony) planuje wybudować park Galicyjski, w którym znajdą się elementy małej architektury nawiązujące do czasów austriackich.

Park jednak nie powstanie, jeśli zostaną zrealizowane zamierzenia Krakowskiego Zarządu Dróg i miejskich planistów - ul. Powstańców zostanie przekształcona w drogę wewnętrzną, natomiast ruch będzie poprowadzony na drodze za torami, na północ od obecnej ul. Powstańców.

Zmiany mają dotyczyć odcinka od ul. Reduta do ul. Dziekanowickiej.

Oznacza to, że ten fragment drogi zostałby przesunięty na północ.

Jej nowy przebieg zniszczyłby znaczną część działki fortecznej.

Według radnego Pawła Sularza realizacja pomysłu KZD spowoduje, że utracimy unikatowe ukształtowanie terenu Fortu.

Radny wystąpił do wojewódzkiego konserwatora zabytków o objęcie działek fortecznych ochroną konserwatorską, co uniemożliwi przesunięcie ul. Powstańców.

Wczoraj zgłosił w tej sprawie interpelację do prezydenta i zaproponował nowy przebieg ul. Powstańców, który ocaliłby zieleń forteczną.

Według tego wariantu część ul. Powstańców biegłaby na północ od ul. Reduta, następnie na wysokości działki fortecznej powinna schodzić na południe wzdłuż zachodniej krawędzi działki, zaś w dalszej części przebiegałaby zgodnie ze swoją starą trasą.

- Mam nadzieję, że moja propozycja zostanie zaakceptowana, ponieważ Fort Sudół to jedyny fort, gdzie zachował się w pełni układ wałów fortecznych oraz zieleń forteczna - powiedział Paweł Sularz.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 21 grudnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl