Przy Forcie i cmentarzu

 

Sudół Dominikański to kolejny plan zagospodarowania, którego celem jest zarezerwowanie terenów pod park rzeczny, zanim zabudują go inwestorzy.

Obejmuje teren wokół potoku Sudół na Prądniku Czerwonym i w Mistrzejowicach.

Do planu zgłoszono 28 wniosków.

Autorzy większości z nich proszą o przeznaczenie ich działek na cele budowlane, głównie domy jednorodzinne.

Pracownicy Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej zwracają natomiast uwagę, że - według projektu planu - na domy zarezerwowano w znacznej części tereny zalewowe potoku Sudół.

Uważają, że ulokowanie zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie planowanego cmentarza przy ul. Powstańców jest nietrafionym pomysłem.

W dodatku domy znajdowałyby się w pobliżu Fortu Sudół, co - zdaniem pracowników PK - spowoduje jego całkowitą degradację.

Proponują także, aby nie realizować planów, zgodnie z którymi ul. Powstańców zostałaby przesunięta na północ, ponieważ biegłaby wtedy przez działkę Fortu Sudół.

''Równałoby się to z utratą ok. jednej czwartej cennego starodrzewia, należącego do systemu zieleni fortecznej oraz zniszczeniu części dobrze zachowanych form ziemnych budowli fortecznej'' - napisali we wniosku przedstawiciele PK.

Ich zdaniem okolice Fortu powinny być raczej zagospodarowane jako park.

Urzędnicy odpowiadają, że przesunięcie ul. Powstańców nie jest jeszcze przesądzone i możliwe jest poprowadzenie jej w inny sposób, tak aby nie zostały zniszczone ziemne budowle Fortu.

Na razie sporządzanie planu znajduje się na etapie rozpatrywania wniosków.

O ich losie zadecyduje Rada Miasta.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl