Pikniki przy grobach

 

Rada Dzielnicy IX w formie uchwały poparła starania Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego o umieszczenie tablicy informacyjnej nad bramą wejściową cmentarza wojennego z lat 1914 - 1918 przy ul. Siostry Faustyny, mieszczącego się w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Obecnie przed wejściem na cmentarz można zobaczyć tablice z informacją, że jest to cmentarz wojskowy.

Na terenie nekropolii usytuowany jest natomiast obelisk, na którym widnieje napis mówiący o tym, że na cmentarzu spoczywa 266 żołnierzy narodowości: austriackiej, chorwackiej, czeskiej, estońskiej, litewskiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, serbskiej, słowackiej, słoweńskiej, ukraińskiej, węgierskiej i włoskiej.

- Cmentarz został uporządkowany.

Ustawiono na nim krzyż oraz mało widoczną tablicę z napisem ''Cmentarz wojskowy".

Nie zawsze można jednak ją dostrzec.

Na cmentarzu oprócz jednej, charakterystycznej mogiły nie widać pozostałych grobów, które są porośnięte trawą.

Dlatego też zdarza się, że przyjeżdżający do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pielgrzymi rozsiadają się na terenie cmentarza i - nie zdając sobie sprawy z faktu, że bezczeszczą groby - odpoczywają na kocach i jedzą posiłki.

Takie zachowanie uwłacza temu miejscu.

Zwróciliśmy się więc do władz miasta o ustawienie tablicy, która informowałaby o tym, że w tym miejscu znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej i nie jest to miejsce przeznaczone na pikniki - mówi Maria Słobodzian, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy IX, która dodaje, że w przyszłości - jeżeli znajdą się tylko na to środki - groby na tej nekropolii zostaną wyodrębnione.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 10 sierpnia 2004 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl