Kto za parkiem, kto przeciw?

 

Być może już niedługo będziemy mieć 2 uchwały w sprawie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego.

Trudno jednak teraz przesądzić - czy obydwie będą ważne czy może nieważne.

Radni Dzielnicy VII zastanawiają się, w jaki sposób mogą uratować park, który niedawno przestał istnieć.

Powołująca go uchwała została bowiem uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Sąd przychylił się do skargi właścicieli prywatnych działek, które znalazły się w granicach parku.

Czują się oni pokrzywdzeni i uważają, że władze miasta nie szanują ich prawa własności.

- Przede wszystkim zostaliśmy pominięci podczas tworzenia parku - mówi jedna z osób, które zaskarżyły uchwałę.

- Nikt z nami tego nie konsultował, nikt nie wyjaśnił - jakie będą konsekwencje.

Naruszone zostało prawo własności, które powinno być chronione.

Jak można na cudzych działkach zaplanować park, nie informując nawet o tym właściciela!

Zdaniem skarżących władze miasta zignorowały interes mieszkańców i właścicieli nieruchomości objętych przez park.

- To jest nasz majątek, często od wielu pokoleń - mówią.

Magdalena Jaśkiewicz podkreśla jednak, że park ma służyć ochronie cennych terenów zielonych, których w Krakowie jest mało i będzie coraz mniej.

- Park nikomu niczego nie odebrał - zaznacza.

- Te tereny nigdy nie były terenami budowlanymi.

Poza tym ustanowienie granic parku nie oznacza wcale całkowitego zakazu inwestycji.

One mogą powstać, ale pod ścisłymi warunkami.

Władze miasta, dyrektor Jaśkiewicz oraz radni Zwierzyńca chcą parku bronić.

Pytanie tylko - czy lepszym rozwiązaniem jest dalsza walka o uchyloną uchwałę, czy jak najszybsze procedowanie nowej.

Nad tym zastanawiali się radni podczas spotkania z Magdaleną Jaśkiewicz.

- Bronić starej uchwały i równocześnie tworzyć nową - podsumowała dyrektor.

Odwołania mogą się w sądzie ciągnąć bardzo długo, choć zawsze jest szansa na wygraną.

Z drugiej jednak strony nową uchwałę właściciele działek mogą znów zaskarżyć.

Tekst: (SIE)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl