Ochrona przed zabudową

 

Dwa plany, które mają chronić przed zabudową tereny zielone w okolicach Lasku Wolskiego, uchwaliła wczoraj Rada Miasta.

Plan dla Wzgórza św. Bronisławy obejmuje swoim zasięgiem tereny o pow. 264 ha: rejon kopca Kościuszki, Sikornika, Wesołej Polany.

Wprowadza zakaz urządzania na tym obszarze sklepów, składów, magazynów, nowych ogródków działkowych, budowy ogrodzeń powyżej 2,20 m.

Nie będzie można umieszczać billboardów na całym terenie oraz mniejszych reklam na działkach niezabudowanych.

Będzie też obowiązywał zakaz inwestowania na terenach otwartych oraz sadzenia wysokich drzew, które mogłyby zasłonić widok.

Na terenie objętym planem znajduje się m. in. kopiec Kościuszki, Fort przy kopcu, fragment alei Waszyngtona, wiadukt ''Diabelski most'', dawna strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi, drewniany spichlerz i karczma na Woli Justowskiej.

Wszystkie zmiany, dotyczące tych obiektów lub nawet cięcie zieleni w ich pobliżu, wymagają uzgodnienia z konserwatorami.

Do planu zgłosiło swoje uwagi kilkudziesięciu właścicieli działek na tym terenie, którzy domagali się możliwości budowania głównie domów jednorodzinnych, powołując się na prawo własności.

Ich protesty w większości nie zostały uwzględnione.

Grupa radnych z LPR zgłosiła poprawkę do planu, zgodnie z którą właściciele domów na tym terenie będą mogli je przebudować, ale w taki sposób, aby nie została powiększona powierzchnia zabudowy.

- Ten plan jest zbyt restrykcyjny, nie ma w nim wyjścia kompromisowego dla właścicieli domów na tym terenie.

Niektóre budynki są w strasznym stanie, nie będzie można nawet zmienić ich kształtu - mówił radny Wiesław Misztal z LPR.

Przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego uznali, że pozwolenie na takie zmiany doprowadziłoby do sytuacji, w której dobudowywano by kolejne piętra do domów.

- To byłoby sprzeczne z zasadami ładu przestrzennego w tym terenie.

Ten plan ma chronić Wzgórze św. Bronisławy przed zabudowaniem szeregówką terenów willowych, a także przed zabudową wzwyż - powiedziała Magdalena Jaśkiewicz, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego.

Poprawka została jednak przez Radę Miasta przyjęta.

Plan dla rejonu Fortu Skała (pomiędzy ul. Księcia Józefa a ul. Zakamycze) obejmuje 194 ha.

Także do niego właściciele terenów mieli zastrzeżenia, że naruszono ich ''święte prawo własności'', nie pozwalając na budowanie na własnych działkach.

Władze miasta obiecały, że w przyszłości tereny prywatne, które mają przeznaczenie ''zieleń publiczna'', będą przez gminę wykupywane i urządzane.

Właściciele zapowiedzieli zaś, że ogrodzą swoje działki, tak aby nie można było przez nie poprowadzić szlaków spacerowych.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 7 lipca 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl