Protesty oddalone

 

Wygląda na to, że nie ma już przeszkód, aby wcielić w życie koncepcję zagospodarowania dawnego obozu ''Płaszów''.

Odwołanie protestujących uczestników konkursu zostało oddalone.

Przypomnijmy, że pod koniec marca rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu obejmującego 80 ha.

Na realizację zwycięskiego projektu przewidziano 25 mln zł.

Spośród 9 prac wybrano koncepcję grupy projektowej Proxima w składzie: Borysław Czarakcziew, Sławomir Kogut oraz Mikołaj Iwańczuk.

Przeciwko takiemu werdyktowi zaprotestowali inni uczestnicy konkursu - architekci Krzysztof i Piotr Bieniowie, których pracę odrzucono.

Krzysztof Bień uważał, że zwycięska koncepcja nie spełnia warunków konkursu, a poza tym jej realizacja oznacza duże prace ziemne na terenie, na którym rozsypane są prochy tysięcy ludzi.

Bieniowie zwrócili się do sądu konkursowego, który jednak protest odrzucił.

Od tej decyzji odwołali się więc do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Jak dowiedział się ''Dziennik Polski'', urząd zwrócił właśnie odwołanie, ponieważ Bieniowie nie wnieśli opłaty wpisowej.

- Jest bardzo wysoka - mówi Krzysztof Bień.

- Napisałem do prezesa UZP list z prośbą o zwolnienie od opłaty i rozpatrzenie tej sprawy jako szczególnie ważnej społecznie.

Niestety, nie udało się.

Zapowiada, że będzie próbował apelować w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ministerstwie Kultury.

Tekst: (SIE)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 1 czerwca 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl