Kultura w dworze

 

Zakończyły się prace konserwatorskie w Dworze Czeczów w Bieżanowie przy ul. ks. Popiełuszki.

Prace finansowała gmina oraz Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Dwór będzie siedzibą fillii Domu Kultury ''Podgórze''.

Obiekt zbudowany został ok. roku 1820.

W ramach prac m. in. wzmocniono fundamenty, wykonano izolację ścian, wymieniono stropy, wzmocniono konstrukcję dachu, wymieniono jego pokrycie, odnowiono wnętrza.

Dwór Czeczów będzie filią Domu Kultury ''Podgórze''.

W odnowionych pomieszczeniach planowane jest prowadzenie działalności promującej różne dziedziny sztuki: plastykę, muzykę, teatr, taniec, literaturę.

Mają się tu odbywać spotkania autorskie, wieczory kameralne, wystawy, warsztaty, kursy, koła zainteresowań.

W dworze znajdzie swoje miejsce także Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa.

Powstanie tu stała ekspozycja prezentująca historię tej dzielnicy miasta.

Planuje się zakup księgozbioru prof. Tadeusza Chrzanowskiego, w skład którego wchodzi częściowo stary księgozbiór Dworu Czeczów.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 5 czerwca 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl