Rada z mieszkańcami

 

Protest przeciwko projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bodzów - Kostrze trwa.

Wczoraj członkowie organizującej sprzeciw Rady Mieszkańców spotkali się z radnymi Dzielnicy VIII.

Na spotkaniu stawiło się około dwudziestu mieszkańców Kostrza, Bodzowa, Skotnik i Pychowic - członków powołanego niedawno komitetu protestacyjnego.

Radni przedstawili swoje stanowisko, z którego wynika, że samorząd dzielnicy popiera protest.

W ostatni poniedziałek bowiem dzielnicowa komisja planowania przestrzennego przyjęła projekt uchwały negatywnie opiniującej plan.

Wczoraj z kolei projekt uchwały zaakceptował zarząd dzielnicy.

- Wzięliśmy pod uwagę głosy niezadowolenia mieszkańców, brak konsultacji społecznych podczas opracowywania planu, ewidentne błędy, jakie w nim można znależć, a także to, że większość terenów należy do prywatnych osób i stanowi ich własność z dziada pradziada - relacjonuje przewodniczący zarządu Dzielnicy VIII Arkadiusz Puszkarz.

Inny podniesiony przez radnych argument to niewłaściwa nazwa planu: mówi ona bowiem o Bodzowie i Kostrzu, a nie wspomina o Skotnikach i Pychowicach, których także dotyczy.

Rada zajmie się propozycją uchwały na posiedzeniu w najbliższy czwartek.

Z przewidywań radnych obecnych na wczorajszym spotkaniu wynika, że uchwała zostanie przyjęta większością głosów.

Negatywna opinia rady dzielnicy to jednak tylko jeden krok w kierunku zmiany projektu.

W póżniejszym postępowaniu może ona zostać wzięta pod uwagę, ale nie musi.

Ostateczna decyzja należeć będzie do Rady Miasta.

Stąd pojawiające się na zebraniu głosy podkreślające, że przyjęcie uchwały przez dzielnicę nie zwalnia od działania komitetu protestacyjnego.

Tekst: (PS)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 13 czerwca 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl