Gdzie jest cmentarz?

 

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków RM przyjęła trzy wnioski.

Radni chcą zainteresować prezydenta losem austriackiego wojennego cmentarza, który znajdował się we Wróblowicach, a który zniknął z powierzchni ziemi.

Chcieliby, by podjęte zostały prace na rzecz przywrócenia tej nekropolii.

Chcą też, by prezydent interweniował w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych i przyspieszył podpisanie porozumienia z wojewodą na temat dofinansowania prac przy grobach wojennych na cmentarzu Rakowickim, ponieważ zwłoka może spowodować przepadek funduszy.

Tekst: (WT)
Źródło: (fragment) ''Dziennik Polski'' z dnia 6 lipca 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl