Zastanawiające pole golfowe

 

- Przyjęto tylko około pięć procent uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bodzów - Kostrze.

Będę wnioskował o odrzucenie uchwały dotyczącej wprowadzenia tego planu - mówi Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.

Otrzymał informację, że z 796 uwag do planu miasto uwzględni tylko 43, a 13 nie w pełnym wymiarze, pozostałe 740 uznając za nieuzasadnione.

Uwagi złożyli głównie mieszkańcy: Bodzowa, Kostrza, Pychowic i Skotnik, licząc na przekształcenie swoich działek w tereny budowlane, na tych terenach mieszkają bowiem od pokoleń i chcą tam budować domy jednorodzinne.

Według projektu planu zabudowa mieszkaniowa miałaby pokryć tylko około 4 proc. powierzchni.

Na pozostałej części przewidywana jest głównie zieleń parkowa, w tym Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który miałby powstać na prawie 193 hektarach (35% obszaru objętego planem) położonych na południe od ul. Tynieckiej.

Przeciwko zabudowie zielonych obszarów Bodzowa i Kostrza protestują ekolodzy.

- Miasto przy odrzucaniu uwag może się tłumaczyć ich niezgodnością ze studium zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc odrzucenie uchwały dotyczącej planu i poprawienie studium tak, aby na części działek mogła powstać zabudowa jednorodzinna.

Wnoszenie zmian do studium i okres oczekiwania na kolejne podejście do sporządzenia planu nie może jednak trwać zbyt długo, aby tereny w Bodzowie i Kostrzu nie zostały nadmiernie zabudowane - mówi radny Stawowy.

Najbardziej zastanawiające jest dla niego umieszczenie w projekcie planu pola golfowego między ulicami Widłakową i Wielkanocną a wałem wiślanym.

Na tym terenie proponuje się całkowity zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów wchodzących w skład infrastruktury pola golfowego: - Działki, na których zaplanowano pole golfowe, są głównie prywatne.

Miasto będzie je musiało wykupić.

Jeżeli zostaną one uznane jako nieprzeznaczone do zabudowy - to ich wartość będzie niewielka.

Tanie grunty będzie więc mógł wykupić inwestor pola golfowego, który wraz z nim będzie jednak mógł wybudować obiekty towarzyszące, a więc np. hotel czy budynki klubowe.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 10 lipca 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl