Lepiej chronić rośliny

 

Kraków - jako jedno z niewielu miast polskich - dysponuje mapą tzw. roślinności rzeczywistej.

Dokument został przygotowany, na zlecenie gminy, przez zespoły naukowców z krakowskich uczelni.

Ponad 800 stanowisk roślin chronionych, w tym dwa szczególnie cenne: należący do storczyków lipiennik Loesela w Pychowicach oraz przypominający seler - starodub łąkowy w Kościelnikach - znalazło się w opracowanej na zlecenie gminy mapie roślinności rzeczywistej.

Składa się ona z dwóch odrębnych opracowań.

Pierwsze z nich, dla dzielnic północnych, wykonane zostało w ubiegłym roku; to dla prawobrzeżnej części Krakowa wykonano w tym roku.

Mapa pozwoli na skuteczniejszą ochronę szaty roślinnej, gdyż wskazuje tereny, na których Kraków będzie się rozwijać bez utraty wartościowych przyrodniczo fragmentów.

Dokument ma też ułatwić opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Mapa będzie wykorzystywana przy określaniu warunków w zakresie ochrony środowiska przy lokalizacji inwestycji.

Tekst: (J.ŚW)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 29 grudnia 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl