Podgórze chce dużego muzeum

 

Utworzenie Muzeum Historii Podgórza w zabytkowym zajeżdzie pod św. Benedyktem przy ul. Wielickiej 2 proponuje grupa radnych.

- Pragniemy, aby odwiedzający prawy brzeg Wisły poznawali bogate dzieje Podgórza, jego tajemnice, legendy, dziedzictwo architektoniczne i specyfikę odróżniającą go od innych części Krakowa - mówi radny Łukasz Słoniowski, pomysłodawca Muzeum Podgórza.

W tej sprawie wraz z grupą radnych złożył projekt uchwały wnioskującej do prezydenta o utworzenie nowej placówki.

W Muzeum Podgórza proponuje się ekspozycję podzieloną na tematy, w tym:

- Czasy przedhistoryczne - ekspozycja powinna pokazywać wyniki badań archeologicznych prowadzonych w Podgórzu, życie i działalność plemion zasiedlających obecny prawy brzeg Wisły; legendy na temat tego okresu.

- Powstanie Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza - uniwersał cesarza Franciszka Józefa, warunki osiedlania się na terenie Podgórza, mity związane z nazwą miasta, tolerancja religijna i rasowa, architektoniczne początki miasta, przemysłowe korzenie.

- Życie codzienne Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza.

- Przemysłowe Podgórze - najsłynniejsi przemysłowcy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, najbardziej znane fabryki, pozostałości.

- Historia połączenia Podgórza i Krakowa.

- Historia getta i obozu Płaszów, czyli Podgórze w czasie II wojny światowej - najsłynniejsze miejsca i postaci.

- Powojenne losy Podgórza i podgórzan.

- Najważniejsze podgórskie zabytki i ich burzliwe historie.

- Historia parku im. Wojciecha Bednarskiego.

- Podgórze - miasto ogród.

- Legendy i mity związane z Podgórzem.

- Sławni podgórzanie.

- Podgórskie rzemiosło.

- Architektura Podgórza.

- Podgórskie kościoły i nekropolie.

- Podgórzanie, czyli historie zwyczajne - niezwyczajne - galeria portretowa wraz z historiami (cykl rozpoczęty już przez Dom Historii Podgórza).

- Najpierw były brody i przeprawy... czyli podgórskie mosty na Wiśle.

- Bohaterowie i złoczyńcy.

- Sztuka i historiografia, literatura.

- W związku z tym, iż za rok będziemy obchodzić 225 lat Podgórza, powstanie Muzeum Historii Podgórza mogłoby stanowić uhonorowanie obchodów tej rocznicy - podkreśla Łukasz Słoniowski.

W 2002 r. z inicjatywy Rady Dzielnicy XIII Podgórze przy ul. Limanowskiego powstał Dom Historii Podgórza.

Szybko okazało się, że proporcjonalnie do gromadzonych eksponatów rośnie potrzeba powołania placówki muzealnej o szerszym spektrum działania.

Obecny Dom Historii Podgórza zajmuje około 60 m kw.

Nie ma w nim odpowiedniego zaplecza sanitarnego i biurowego (archiwum).

Dom Historii Podgórza od dawna planuje zorganizowanie akcji publicznej zbiórki eksponatów wspomnień mówionych i pisanych oraz materiałów filmowych w celu stworzenia archiwum.

Działania wstrzymuje brak miejsca na przechowywanie zebranych eksponatów i dokumentów.

POD ŚW. BENEDYKTEM:
Dworek - zajazd ''Pod św. Benedyktem'' przy ul. Wielickiej 2 został wzniesiony w latach 1780 - 98.

Jest to obiekt barokowo - rokokowy.

Budynek w drugiej połowie XIX wieku służył jako austriackie koszary.

31 pażdziernika 1918 r., równocześnie z (nieistniejącymi już) koszarami przy ul. Kalwaryjskiej, był miejscem początku akcji wyzwalania Krakowa.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl