Uchylone poprawki

 

Na terenie wzgórza św. Bronisławy nie będzie można rozbudowywać domów wzwyż ani wybudować toru saneczkowego.

Wojewoda uchylił zapisy planu, które na to zezwalały.

Na ostatniej sesji przed wakacjami radni uchwalili plan dla wzgórza św. Bronisławy.

Pod wpływem nacisków mieszkańców, którzy mają swoje domy na tamtym terenie, Rada Miasta przyjęła poprawkę, zgodnie z którą budynki byłoby można rozbudowywać wzwyż - do wysokości 9 metrów mieszkalne, a do 6 metrów inne.

Urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie planu byli bardzo niezadowoleni - ich zdaniem taka poprawka doprowadziłaby do deformacji przestrzeni, ponieważ mogłyby powstawać na tamtym terenie ''domy - wieżyczki''.

Wojewoda uchylił poprawkę radnych, argumentując, że nie została przeprowadzona wymagana procedura.

Przy takiej zmianie plan powinien zostać jeszcze raz wyłożony, aby zainteresowani mogli zgłosić swoje uwagi.

Plan dopuszczał także budowę toru saneczkowego.

Teren, na którym miałby powstać, określono jako zielony, ale także sportowy.

Zdaniem wojewody dopuszczenie funkcji sportowych ''odbiega od szeroko rozumianego przyrodniczego wykorzystania tych terenów'' i plan został także w tej części uchylony.

W uzasadnieniu wojewoda stwierdził, że na terenach zielonych, leśnych można budować pola biwakowe, wieże widokowe, kładki i szlaki turystyczne, ale nie urządzenia sportowe, takie jak tor saneczkowy.

- Nie będzie więc można wybudować toru saneczkowego na wzgórzu św. Bronisławy i dobudowywać kolejnych pięter domów - podsumowuje wiceprezydent Kazimierz Bujakowski.

Uchylona została także poprawka radnego, zgłoszona do planu Fortu Skała - z podobnego powodu co w poprzednim przypadku, plan ze zmianami powinien zostać jeszcze raz wyłożony.

Nie jest wykluczone, że oba plany zostaną zaskarżone przez wojewodę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Najpierw jednak wysłaliśmy do Urzędu Miasta pytania z prośbą o wyjaśnienie.

Jeżeli odpowiedzi nas nie usatysfakcjonują, plany zostaną zaskarżone - mówi Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl