Wprowadza w błąd

 

- Plan jest obarczony wadą, ponieważ nie uwzględnia północnej części Krzemionek - twierdzą radni Dzielnicy XIII.

Apelują oni o szczególną troskę o dziedzictwo narodowe przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Krzemionki''.

Do jego opracowania przystępuje Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Plan obejmuje tereny po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym ''Płaszów'', poaustriackie prochownie, tereny rekreacyjne rezerwatu przyrody nieożywionej ''Bonarka'' oraz okolice kopca Krakusa.

Granice tego obszaru wyznaczają ul.: Wielicka (bez cmentarza Podgórskiego), następnie - Jerozolimska, Lecha, Heltmana, od strony zachodnio - południowej - ul. Kamieńskiego, póżniej al. Powstańców Śląskich, ul. Za Torem i al. Pod Kopcem.

Celem planu jest uporządkowanie i ochrona zielonych terenów poprzez zapobieganie degradacji przyrody i krajobrazu.

- W planie została ujęta wyłącznie południowa część Krzemionek, czyli kopiec Krakusa, kamieniołom ''Liban'', teren dawnego obozu ''Płaszów'' i lasek na Bonarce.

Nazwanie planu dla tych obszarów ''Krzemionki'' wprowadza więc w błąd.

Szkoda, że nie zostały objęte planem tereny o równie wielkich walorach w północnej części Krzemionek, czyli Góra św. Benedykta, na której stoi kościół św. Benedykta oraz obszar otaczający TV Kraków.

Natomiast bardzo pozytywne jest to, że Biuro Planowania Przestrzennego dostrzega rangę historyczną i przyrodniczą Krzemionek oraz pilną potrzebę ich ochrony.

Mam więc nadzieję, że pozostałe części wzgórz też zostaną niebawem objęte planami - mówi Jarosław Żółciak, radny Dzielnicy XIII.

Radni z Podgórza uważają, że Góra św. Benedykta nie bez przyczyny nie została objęta planem.

''Trudno się tu nie dopatrywać kontekstu problemu nadbudowy Fortu św. Benedykta i nieodpłatnego przekazania przez miasto 4,5 ha terenów gminnych o historycznym i symbolicznym znaczeniu (i olbrzymiej wartości handlowej) w prywatne ręce, mimo zdecydowanego sprzeciwu Rady Dzielnicy XIII'' - twierdzą radni.

Mają na myśli koncepcję proponowaną przez Stowarzyszenie Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki'', które zamierza nadbudować wielofunkcyjną salą na 800 osób stojący na Górze św. Benedykta, zabytkowy Fort św. Benedykta, a we wzgórzu planuje wydrążyć podziemne garaże na 290 miejsc postojowych.

Radni z Dzielnicy XIII złożyli więc wniosek o opracowanie planu również dla północnej części Krzemionek.

Postulują też, by w całości zostały one objęte ochroną prawną, jako park - rezerwat z utrzymaniem ogólnodostępnej funkcji rekreacyjnej i edukacyjnej.

- Jako działania niezbędne wskazujemy przede wszystkim zaniechanie dalszego uszczuplania terenów zielonych oraz skuteczną ochronę widoków Krzemionek.

Nie wolno też dopuścić do zacierania śladów terenu obozu koncentracyjnego ''Płaszów'' - podkreśla radny Żółciak.

Radni Dzielnicy XIII zaznaczają też, że w planie należy wykluczyć możliwość przekazywania terenów gminnych wchodzących w skład Krzemionek w ręce inne niż instytucje miejskie, podległe gminie.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 20 września 2005 r.

 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl