Gmina negocjuje zakup działki pod kopcem

 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ogłosiła drugi przetarg na działkę pod kopcem Kościuszki.

Jednocześnie trwają negocjacje z gminą w sprawie sprzedaży terenu z bonifikatą.

Krakowski oddział WAM chce sprzedać mającą prawie 2 ha działkę przy al. Waszyngtona 1, u stóp kopca Kościuszki, w pobliżu zabytkowych fortów, przy popularnym szlaku spacerowym.

Jej wartość została oszacowana na ponad 13 mln zł.

Pierwszy przetarg miał odbyć się 7 grudnia, a wszyscy chętni powinni wpłacić wadium 1,5 mln zł do 1 grudnia.

Nie zgłosił się jednak żaden kupiec.

WAM ogłosiła właśnie drugi przetarg.

- Cena wywoławcza działki została tylko nieznacznie obniżona.

Zawsze tak robimy, ponieważ nie chcemy, aby inwestorzy ignorowali pierwszy przetarg, licząc na duże obniżenie ceny w drugim - mówi Helena Pietrzyk, wicedyrektor krakowskiego oddziału WAM.

Teraz cena wywoławcza wynosi 13 mln zł 113 tys. zł.

Przetarg został zaplanowany na 25 lutego przyszłego roku.

Wadium w wysokości 1,5 mln zł trzeba wpłacić najpóźniej do 19 lutego.

Planowana sprzedaż tej działki wzbudziła kontrowersje, ponieważ znajduje się w ważnym, historycznym miejscu, a nie jest chroniona ani przez plan zagospodarowania, ani przez konserwatora zabytków.

To, co na niej powstanie, zależy od urzędników wydających decyzje o warunkach zabudowy.

Mieszkańcy obawiają się, że kupi ją deweloper i oszpeci sąsiedztwo kopca blokowiskiem.

WAM zaproponowała prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, aby w zamian za teren pod kopcem przekazał inne działki - o takiej samej wartości.

Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel odpisał jednak, że zamiana nie jest możliwa, ponieważ gmina nie dysponuje takimi terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową.

Gmina gotowa jest jednak prowadzić rozmowy w sprawie sprzedaży działki z bonifikatą.

Duża obniżka, np. w wysokości 90 proc., nie jest do zaakceptowania przez agencję, zwłaszcza że wojsku brakuje pieniędzy na zakup mieszkań dla żołnierzy zawodowych.

- Naszym celem jest budowanie mieszkań dla żołnierzy.

Nie możemy robić miastu prezentu z naszych nieruchomości - mówił nam Grzegorz Lipiec, dyrektor krakowskiego oddziału WAM.

Nie jest jednak wykluczone, że agencja w końcu sprzeda działkę gminie z inną bonifikatą.

- Potrzebna na to jest zgoda prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Gdyby się tak stało - przetarg zostanie odwołany - mówi Helena Pietrzyk.

Działka zabudowana jest dwoma garażami na samochody wojskowe i kotłownią.

Dzielnica VII Zwierzyniec proponowała, aby ten teren został wykorzystany na utworzenie muzeum fortyfikacji, taki pomysł podoba się również Janowi Janczykowskiemu, wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Teren będzie objęty przygotowywanym planem zagospodarowania dla Wzgórza św. Bronisławy, zostanie w nim przeznaczony pod infrastrukturę sportową i usługi, takie jak hotel czy restauracja.

Nowe budynki nie będą jednak mogły być wyższe od garaży.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl