Rynek przy koszarach

 

Rozbudowa ul. Zawiłej, w jej otoczeniu tworzenie nowoczesnych przedsiębiorstw, obiektów biurowych, budynków mieszkalnych oraz powstanie placu miejskiego, będącego centralnym punktem założenia - to główne wnioski do planu zagospodarowania ''Kobierzyn - Zalesie'' w obszarze Business Parku Zawiła.

Propozycje do planu wnoszą przedstawiciele Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości ''Business Park Zawiła''.

Wczoraj przedstawiono je na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu.

Business Park Zawiła znajduje się na obszarze ponad 50 ha, którego granice biegną w sąsiedztwie ul.: Zawiłej, Kobierzyńskiej, Skośnej, Borkowskiej, Korpala i Komuny Paryskiej.

Jest to obszar po dawnym Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego ''Zachód''.

Obecnie w około 60 procentach został on zagospodarowany przez nowo powstające przedsiębiorstwa.

Właścicielami tego gruntu jest ponad 30 firm.

Natomiast swoją działalność na tym obszarze prowadzi około 100 podmiotów.

Przedsiębiorcy szacują, że pracuje tu już około 3 tysięcy osób.

Dlatego za jedną z najważniejszych koniecznych zmian uważają wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych na ul. Zawiłej.

- Na tej ulicy robi się coraz tłoczniej.

Musi ona zostać poszerzona o dodatkowe pasy ruchu, szczególnie w okolicy skrzyżowań, które powinno się przebudować - przekonuje Janusz Kotynia, prezes Stowarzyszenia ZSP ''Business Park Zawiła''.

Plan, proponowany przez stowarzyszenie, przewiduje również rozbudowę strefy przedsiębiorczości.

- Koncepcja zakłada, że na zurbanizowanym obszarze powstaną podwaliny pod nowe, przyszłościowe ''miasto'', tworzące się w granicach Krakowa - mówi Bogdan Skoczek, krakowski architekt, który dla stowarzyszenia przygotował koncepcję planu.

Na terenie Business Parku wyznaczył on miejsca dla obiektów produkcyjnych, magazynowych, biurowych, a także części mieszkalnej i usług publicznych.

W trójkącie, u zbiegu ul. Zawiłej i Kobierzyńskiej, autor koncepcji przewiduje stworzenie, obok istniejących budynków komunalnych, dodatkowej zabudowy mieszkalnej.

Jest też propozycja utworzenia wielofunkcyjnego miejskiego placu, stanowiącego centrum dzielnicy.

- Rynek mógłby powstać na miejscu zdegradowanych, bezużytecznych baraków.

Jedną z jego pierzei mógłby tworzyć zabytkowy budynek dawnych austriackich koszar.

Chcielibyśmy, by ten budynek został odremontowany.

Moglibyśmy się do tego przyczynić.

Plac spełniałby funkcję centralnego miejsca dla mieszkańców okolicznych osiedli - stwierdza prezes Kotynia.

Po stronie północnej teren objęty planem kończy się na ul. Zawiłej.

Nie obejmuje on więc strefy Business Parku położonej od ul. Zawiłej do ul. Korpala.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 1 pażdziernika 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl