Plan dla Wzgórza św. Bronisławy

 

- Jeżeli ten plan zostanie uchwalony, to Wesoła Polana nie będzie zabudowana - mówi dyrektor Magdalena Jaśkiewicz z Biura Planowania Przestrzennego.

Pierwsze czytanie w najbliższy wtorek na sesji Rady Miasta.

Wzgórze św. Bronisławy II to plan ochronny dla ponad 300 hektarów najcenniejszego terenu w Krakowie.

W jego granicach znajduje się m. in. Wesoła Polana, skansen budownictwa drewnianego, park Decjusza, kopiec Kościuszki i kopiec Piłsudskiego, unikatowy układ urbanistyczny Salwatora z pięknym willowym charakterem zabudowy.

Jak podkreślają planiści - obszary te mają kluczowe znaczenie dla Krakowa pod względem przyrodniczym, rekreacyjnym i kulturowym.

Mimo że leżą one w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, w świetle obowiązujących przepisów nie są chronione.

- Prace nad obecnym planem poprzedziła próba ustanowienia Zwierzynieckiego Parku Kulturowego, która zakończyła się niepowodzeniem, oraz procesy sądowe po wejściu w życie pierwszej wersji planu w 2005 r.

W 2009 r. plan został unieważniony przez sąd - mówi dyrektor Magdalena Jaśkiewicz.

Atrakcyjna lokalizacja powoduje, że zakaz inwestowania budzi duży sprzeciw.

Większość działek otaczających Las Wolski i Wzgórze bł. Bronisławy jest w rękach prywatnych.

- Są w tych miejscach jednak także działki gminne, co otwiera możliwość sukcesywnego wykupu nieruchomości przez miasto, które będą utrwalać funkcję rekreacyjną - dodaje dyrektor Jaśkiewicz.

W sprawie wzgórza do biura planowania wpłynęło 112 uwag, z czego 86 dotyczyło zabudowy terenów przeznaczonych w studium jako zielone.

- Uwagi nie zostały pozytywnie rozpatrzone, bo musielibyśmy jeszcze raz wyłożyć plan do publicznego wglądu, a to z kolei wydłużyło procedurę.

Wówczas ogromna ilość decyzji wz, które są teraz wstrzymywane, musiałaby zostać wydana.

Przy zmianie studium niektóre obszary będą możliwe do przeznaczenia pod zainwestowanie, ale obecne studium na to nie pozwala.

Aby nie narażać planu na uchylenie przez sąd, musimy teraz pozostać nieugięci - wyjaśniała podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego RM wiceprezydent Elżbieta Koterba.

Kraków ma 79 obowiązujących planów zagospodarowania i jeden uchwalony, który wkrótce wejdzie w życie.

Plany te obejmują 32,3 procent powierzchni.

Obecnie sporządzanych jest następnych 39 planów, które po uchwaleniu objęłyby dodatkowo 18 procent miasta.

Do 5 lipca przyjmowane są uwagi do projektów planów dla obszaru "Dębniki" oraz "Kliny Zachód II".

Do 14 lipca można zgłaszać wnioski do czterech planów: "Młynówka Królewska - Filtrowa", "Młynówka Królewska - Grottgera", "Młynówka Królewska - Zarzecze", "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego".

Wnioski i uwagi składa się pisemnie w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 lub drogą pocztową.

Projekty planów miejscowych dostępne są na stronie www.bip.krakow.pl.

Tekst: (PP)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 25 czerwca 2011 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl