Ochroniony Las Wolski

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył - z korzyścią dla miasta - pięć skarg złożonych na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski".

Tereny objęte ochroną w planie pozostaną niezabudowane.

Zarzuty dotyczyły zapisów planu uniemożliwiających zabudowę na działkach będących własnością osób wnoszących skargi.

- Nieruchomości te stanowią strefę buforową, położone są pomiędzy terenami zurbanizowanymi a kompleksem leśnym Lasu Wolskiego - podano w magistracie.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski" - obowiązujący od 9 sierpnia 2010 r. - został sporządzony przez zespół Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Objęto nim najcenniejszą przyrodniczo część Krakowa, Las Wolski oraz stoki położone po jego północnej i południowej stronie.

Jednym z ważnych zadań planu jest powstrzymanie powstającej na tych stokach zabudowy (możliwej w przypadku jego braku, w oparciu o wuzetki) i pozostawienie tych obszarów jako otuliny, gwarantującej zachowanie w możliwie naturalnym stanie kompleksu leśnego Lasu Wolskiego.

Tekst: (J.ŚW)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 12 pażdziernika 2011 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl