Ochrona punktów widokowych

 

Krzemionki, Czyżyny, Pasternik oraz Bodzów i Kostrze to miejsca, dla których władze miasta chcą w pierwszej kolejności sporządzić plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan obszaru Krzemionki obejmuje tereny po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym ''Płaszów'', poaustriackie prochownie, tereny rekreacyjne rezerwatu przyrody nieożywionej ''Bonarka'' i okolice kopca Krakusa.

Będzie to plan o charakterze ochronnym, którego celem ma być przede wszystkim zapobieganie degradacji przyrody i krajobrazu.

Na tym terenie znajdują się liczne punkty widokowe z panoramicznymi widokami (z kopca Krakusa, na krawędziach dawnego kamieniołomu Liban).

Stworzenie dla tego miejsca planu pozwoli uporządkować obszary zielone, a także tereny po dawnym obozie.

Plan dla terenów Bodzów - Kostrze również należy do ochronnych, ze względu na swoje wartości przyrodnicze i krajobrazowe.

Znajdują się tam punkty widokowe, fortyfikacje Twierdzy Kraków (m. in. Fort Bodzów i Winnica) wpisane do rejestru zabytków.

Obszar Czyżyny - Dąbie położony jest pomiędzy historycznym układem przestrzennym Krakowa a Nową Hutą.

Przystąpienie do sporządzania planu dla tego terenu ''podyktowane jest potrzebą zintegrowania tych dwóch struktur przestrzennych poprzez zlokalizowanie ważnych funkcji związanych z nauką i nowoczesnym przemysłem'' - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Obszar ten traktowany jest przez władze miasta jako kluczowy dla rozwoju naukowo - technicznego i podniesienia rangi Krakowa.

Na tym terenie ma powstać hala widowiskowo - sportowa.

Od roku 1998 działa tu Park Technologiczny Politechniki Krakowskiej.

Przygotowanie planu pozwoli na jeszcze większą aktywizację tego obszaru pod względem inwestycyjnym.

Łatwiej będzie tu wybudować siedzibę dla firmy czy instytucji publicznej.

Na funkcje mieszkaniowe nacisk kładzie plan dla Pasternika.

Znajdują się tam rezerwy terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową.

Sporządzenie planu dla tego terenu uporządkuje powstające tam osiedla, zapewni ich prawidłową obsługę komunikacyjną.

O tym - czy należy przystąpić do sporządzania tych planów - zadecyduje na jednej z najbliższych sesji Rada Miasta.

Przygotowanie jednego planu trwa ok. 2 lat.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 29 marca 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl