DAWNY OBÓZ PŁASZÓW PRZEJAŚNIAŁ

 

Nowe ogrodzenie, wykoszenie traw, uporządkowanie ścieżek i odnowione tablice informacyjne.

Do końca listopada w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym Płaszów wykonanych zostanie wiele prac porządkowych.

Rozpoczęło się wielkie porządkowanie dawnego obozu Płaszów.

Jak przyznaje Jerzy Drzyzgiewicz z firmy ''De Jo'', która wygrała przetarg, w ciągu najbliższych trzech miesięcy dokładnie uprzątnięty zostanie blisko ośmiohektarowy fragment byłego obozu.

- Prace polegają przede wszystkim na wykoszeniu traw oraz wycięciu samosiejek: czyli drzew i krzewów nie starszych niż 10 lat - tłumaczy Drzyzgiewicz.

Były plac apelowy (już odkrzaczony) oraz dróżki, którymi przechodzą zwiedzający, mają zostać wysypane żwirem, dzięki czemu dużo łatwiejsze ma być przemieszczanie się po miejscu pamięci.

- Do naszych zadań należy także budowa całkowicie nowego ogrodzenia terenu na długości 112 metrów głównie od strony posesji prywatnych.

Pojawią się również nowe szlabany - dodaje wykonawca robót.

Na terenie byłego obozu wymienione zostaną także tablice informacyjne z opisem tego miejsca (do tej pory wiele pojawiających się tutaj osób nawet nie zdawało sobie sprawy, że spaceruje po terenie obozu).

Prawdopodobnie ich treść zostanie nieznacznie zmieniona.

- W trakcie ustalania jest właśnie treść, która pojawi się na tablicach - dodaje Michał Pyclik z biura prasowego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Pieniądze na wykonanie wszystkich prac pochodzą z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Łączny koszt porządkowania obozu wyniesie ponad 270 tys zł.

Opisy do załączników:
1 - Na terenie obozu już usunięto krzaki porastające plac apelowy

Na terenie obozu już usunięto krzaki porastające plac apelowy

Tekst: Arkadiusz Maciejowski
Zdjęcie: Andrzej Banaś
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 14 września 2012 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl