Kopiec Kościuszki przechyla się i obniża

 

Kamień na szczycie kopca Kościuszki obniżył się od czasu zakończenia remontu obiektu w 2002 roku o... 60 cm.

Kopiec przechyla się też w stronę południową.

Zabrano się za jego ratowanie.

- Sytuacja jest alarmująca.

Kopiec obniża się, spęczniał i przechyla się w stronę miasta - wymienia dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki Leszek Cierpiałowski.

Wielki remont kopca sprzed 10 lat był ograniczony do strony północnej, bo uznano, że południową (która łatwo się osuszy) wystarczy wzmocnić siatkami.

Po stronie północnej są wpuszczone w skarpę specjalne kosze z przesiąkliwym kruszywem, które umacniają zbocze, a woda z nich szybko odpływa.

Czas pokazał, że brak takich samych zabezpieczeń po stronie południowej zaszkodził jej.

- Niestety, badania w ramach monitoringu kopca (m. in. wilgotności i stabilności bryły kopca) z roku na rok gorzej wypadają - przyznaje Leszek Cierpiałowski.

Przypomina zarazem, że już się tym problemem zajęto.

- Pozyskaliśmy pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w zeszłym roku za 1,3 mln zł były prowadzone badania geologiczne kopca, wykonywano 100 - metrowe odwierty.

Lada dzień ma być gotowa dokumentacja geologiczno - inżynierska, która wskaże, co się z kopcem dzieje i jak go zabezpieczyć - przekazał nam dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki.

Gdy już będą znane wyniki badań, na ich podstawie powstanie projekt potrzebnego zabezpieczenia obiektu, który uchroni go przed katastrofą.

Komitet znów zwróci się o wsparcie do NFOŚiGW.

Komitet stale prowadzi też zbiórkę publiczną do skarbon przy kopcu.

Tutaj na wiele jednak nie można liczyć.

W całym minionym roku było to dokładnie 995 zł 87 gr.

- Po naszych skarbonkach widać kryzys.

W poprzednich latach jednak udawało się uzbierać więcej (2 - 3 tys. zł) i z poprzednich zbiórek np. przystosowaliśmy dojścia dla niepełnosprawnych - mówi Cierpiałowski.

Datki z 2012 r. pomogą w finansowaniu monitoringu bryły kopca, który jest prowadzony co najmniej dwa razy w roku.

Zdjęcia:
Zobacz zdjęcia

Opisy do załączników:
1 - Stan kopca Kościuszki jest alarmujący

Stan kopca Kościuszki jest alarmujący

Tekst: Małgorzata Mrowiec
Zdjęcie: Adam Wojnar
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 5 lutego 2013 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl