Kopiec osuwa się i skręca

 

- Kopiec Kościuszki jest w takim stanie, że jeżeli nie zostanie wzmocniony, to grozi mu całkowite zniszczenie - mówi Krystyna Śmiłek, geolog powiatowy z Urzędu Miasta Krakowa.

W piątek zatwierdziła wyniki badań geologicznych, które wykonano w kopcu Kościuszki oraz Wzgórzu bł. Bronisławy, na którym jest on wzniesiony.

Prace przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie kosztowały ponad 1 mln zł.

Zostały wykonane na zamówienie Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa i sfinansowane z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Dzięki tym badaniom, polegającym na wykonaniu wielu odwiertów, wreszcie będzie wiadomo, w jaki sposób zapobiec katastrofie budowlanej kopca Kościuszki.

Wcześniejsze prace ratunkowe nie kończyły się powodzeniem, bowiem nie była znana dokładna struktura geologiczna kopca - wyjaśnia Krystyna Śmiłek.

Podczas badań geolodzy wykonali w stożku kopca i jego otoczeniu liczne odwierty o głębokości od 2 do 100 metrów.

Jeden z nich sięgał na głębokość około 40 metrów - od wierzchołka kopca do jego podstawy.

Przeprowadzono nie tylko odwierty pionowe, ale również poprzeczne.

- Badania wykazały, że kopiec jest zbudowany z różnych gruntów, o różnej konsystencji i wilgotności.

Wpływ na to miało także to, że używano różnych materiałów do jego budowy i naprawy.

Teraz będzie wiadomo, jakie technologie należy zastosować, aby zapobiec dalszemu osuwaniu, obniżaniu i skręcaniu kopca - mówi Krystyna Śmiłek.

Kopiec jest w takim stanie, że niesprzyjające warunki atmosferyczne, jakimi są długotrwałe opady deszczu, mogą doprowadzić do jego zniszczenia.

Nie oznacza to jednak, że kopiec może się zawalić w najbliższych dniach.

- Nie ma takiego zagrożenia, ale trzeba mieć na uwadze konieczność wykonania prac, które zabezpieczą kopiec - przyznaje Janina Pokrywa, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji w urzędzie miasta.

Najpierw trzeba wykonać projekt prac wzmacniających kopiec.

Wykaże on też, ile trzeba będzie zapłacić za roboty.

Na podstawie badań oszacowano wstępnie, że może to kosztować ok. 5 mln zł.

- Może się jednak okazać, że konstruktorzy podejmą decyzję o konieczności rozbiórki części kopca i jego odbudowy.

Gdyby tak się stało, koszty byłyby znacznie większe - zaznacza Krystyna Śmiłek.

Problem w tym, skąd wziąć pieniądze na projekt i prace.

Gmina Kraków nie może bezpośrednio przekazać na to środków z budżetu, bowiem kopiec nie znajduje się na gruncie miejskim, tylko na terenie należącym do skarbu państwa.

- Na pewno musimy jakoś ten problem rozwiązać i znaleźć pieniądze na ratowanie kopca.

Poradziliśmy sobie już z tym, że znaleźliśmy środki na badania geologiczne.

Teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób zdobyć kolejne fundusze - mówi wicedyrektor Janina Pokrywa.

- Prace ratunkowe trzeba przeprowadzić niezwłocznie - podkreśla Krystyna Śmiłek.

MOŻLIWY TUNEL: W ramach badań geologicznych kopca Kościuszki przeprowadzono też odwierty we Wzgórzu bł. Bronisławy.

Wyniki można wykorzystać dla oceny zagrożeń, jakie mogą nieść nowe inwestycje w tym rejonie.

Plany są takie, aby wzgórze przeciął tunel, który ma być główną częścią Trasy Zwierzynieckiej łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Księcia Józefa.

- Badania nie wykluczyły budowy tunelu.

Wykazały jednak, że wapienie wzgórza w niektórych miejscach są spękane.

Przed budową tunelu trzeba byłoby więc przeprowadzić dokładne badania pod kątem takiej inwestycji - mówi geolog powiatowy Krystyna Śmiłek.

Opisy do załączników:
1 - Geolodzy wykonali odwierty na głębokości od 2 do 100 metrów

Geolodzy wykonali odwierty na głębokości od 2 do 100 metrów

Tekst: Piotr Tymczak, (TYM)
Zdjęcie: Adam Wojnar
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 4 marca 2013 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl