Ostoja przyrody w ogołoconym z zieleni krajobrazie Rybitw

 

Na osiedlu Rybitwy ma powstać użytek ekologiczny.

To tzw. staw przy cegielni – cenny przyrodniczo teren, którego ochrony domagają się okoliczni mieszkańcy.

Staw przy cegielni znajduje się przy ul. Christo Botewa, między ulicami Rybitwy i Przy Cegielni.

To niewielki teren zielony, obejmujący oczko wodne wraz z otaczającą je roślinnością łęgową.

Występuje tam wiele gatunków zwierząt (także tych będących pod ochroną), m. in. ropuchy, zaskrońce, raki, jeże i ptaki – remizy, słowiki, dzięcioły, kwiczoły.

To jeden z ostatnich terenów zielonych w krajobrazie przemysłowych Rybitw.

O tym, jak cenny jest to obszar, świadczy fakt, że już w 2000 roku o zachowanie oczka wodnego wraz z otaczającymi drzewami wnioskował wojewódzki konserwator przyrody.

Także okoliczni mieszkańcy domagają się ochrony stawu.

Ich starania wsparli radni Dzielnicy XIII Podgórze.

Ostatnio podjęli uchwałę, w której wystąpili do prezydenta Krakowa z wnioskiem o utworzenie tam użytku ekologicznego.

Wartość przyrodnicza to jednak nie wszystko.

Radni argumentują, że staw przy cegielni funkcjonuje także jako naturalny zbiornik retencyjny, zabezpieczający okoliczne tereny przed podtopieniami.

Ponadto pełni ważną funkcję jako zielona bariera odgradzająca gęsto zaludnione osiedle Rybitwy od ruchliwej ulicy Christo Botewa i uprzemysłowionych terenów po jej południowej stronie.

Wszystko wskazuje na to, że miejscy urzędnicy przychylą się do wniosku radnych z Podgórza.

– Staw przy cegielni to teren cenny przyrodniczo i uważamy, że jego ochrona jest zasadna.

Jeszcze w tym roku rozpoczniemy działania mające na celu ustanowienie tam użytku ekologicznego – poinformował Jan Machowski z biura prasowego krakowskiego magistratu.

Staw przy cegielni będzie drugim użytkiem ekologicznym na Rybitwach.

Kilkaset metrów dalej znajduje się bardzo podobny teren zielony, który został objęty ochroną dwa lata temu.

Opisy do załączników:
1 - Staw przy cegielni – jeden z ostatnich terenów zielonych na Rybitwach

Staw przy cegielni – jeden z ostatnich terenów zielonych na Rybitwach

Tekst: Paulina Szymczewska
Zdjęcie: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 10 lutego 2014 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl