Rogatka pod młotek

 

Czy zabytkowa rogatka miejska przy al. 29 Listopada znajdzie wreszcie właściciela?

Po tym, jak próby wynajęcia nie przyniosły skutku, gmina Kraków będzie chciała ją sprzedać.

Ponadstuletni budynek, wpisany do rejestru zabytków, od lat niszczeje.

Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Skarbu Miasta, nieruchomość nie była przedmiotem ani wywłaszczenia, ani przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

To dlatego uznano, że nie ''mają do niej zastosowania przepisy ustawy dotyczące zwrotu nieruchomości byłemu właścicielowi''.

Kilka lat temu rogatka przeszła w ''trwały zarząd'' Zarządu Cmentarzy Komunalnych, który jednak nie jest zainteresowany jej wykorzystaniem.

- Wbrew temu, co myśli wiele osób, rogatka nie jest częścią cmentarza Rakowickiego.

Ma odrębne wejście i nie jest fragmentem ogrodzenia - mówi Anna Rybakiezy - Ralska, dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

Jak twierdzi miejski konserwator zabytków, budynek wymaga generalnego remontu, który jednak nie może doprowadzić do ''zbyt silnego przekształcenia bryły architektonicznej''; dopuszczono tylko częściową wymianę stropów, więżby i pokrycia dachowego oraz stolarki (z zachowaniem jej formy podziałów i profili).

Pod koniec ubiegłego roku wojewódzki konserwator zabytków wydał pozwolenie na sprzedaż nieruchomości; ewentualny kupiec musiałby przedstawić w ciągu 12 miesięcy od daty przejęcia nieruchomości dokumentację konserwatorską określającą stan zachowania zabytku i możliwości jego adaptacji, ''z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku''.

Problem w tym, że - jak wynika z oceny rzeczoznawcy majątkowego - stopień zużycia technicznego budynku wynosi około 70 procent.

Biegli wycenili nieruchomość na 107 tysięcy 500 złotych, w tym samego gruntu na 62,5 tys. zł (207 zł za metr kw.).

Jednak, zgodnie z przepisami, ostateczną cenę nieruchomości (po wylicytowaniu) wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 proc., a wysokość bonifikaty może zostać podwyższona lub obniżona za zgodą Rady Miasta Krakowa.

Wydział Skarbu sugeruje, aby ze względu na ''położenie nieruchomości i jej użytkowy charakter'' bonifikata wyniosła 30 proc. od ceny ustalonej w wyniku przetargu.

O tym, czy on się odbędzie, zdecydują radni.

- Kiedyś planowano, że powstanie tam pracownia konserwatorska ZCK, mając na uwadze plany renowacyjne zabytkowych grobowców.

Zrezygnowano jednak z tego.

Próbowano też wynająć obiekt np. na potrzeby kamieniarskie albo na punkt sprzedaży kwiatów.

Bez skutku - usłyszeliśmy w ZCK.

100 LAT TEMU PRZY TRAKCIE:
Murowany budynek (245,6 m kw. powierzchni użytkowej, fundamenty kamienne i ceglano - kamienne, strop drewniany) jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnego podjęcia prac remontowo - konserwatorskich.

Został wzniesiony ok. 1900 roku jako rogatka przy trakcie warszawskim.

To jedna z ostatnich zachowanych dawnych rogatek Krakowa; ma wartość historyczną.

Tekst: (J. ŚW)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 24 stycznia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl