Miasto roślin

 

Władze miasta chcą stworzyć mapę roślinności Krakowa, na której zaznaczone zostaną wszystkie cenne pod względem przyrodniczym gatunki.

Mapa będzie brana pod uwagę m. in. przy wydawaniu zgody na inwestycje.

Mapa ma obejmować cały Kraków.

Zaznaczone zostaną na niej obszary objęte ochroną prawną ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz takie, które nadają się do objęcia ochroną.

Tereny zielone zostaną podzielone na obszary o bardzo wysokich walorach przyrodniczych (np. naturalne lasy, interesujące grupy roślinności łąkowej lub wodnej), obszary o wysokich walorach przyrodniczych (lasy częściowo zmienione przez człowieka, łąki wilgotne, wyjątkowo ciekawe obszary rolne).

Wyznaczone zostaną także obszary o przeciętnych walorach przyrodniczych i silnie przekształcone przez człowieka, w tym zdewastowane, wymagające pilnej rekultywacji.

Na mapie zaznaczone będą wszystkie cenne pod względem przyrodniczym gatunki.

Do końca września ma powstać mapa obejmująca teren na północ od Wisły, natomiast do września 2007 roku - obszar na południe od Wisły.

Na jej sporządzenie ogłoszony został właśnie przetarg.

Takie mapy mają już niektóre miasta w Polsce.

Planuje się, że byłaby dostępna dla wszystkich, ale nie wszystkie cenne stanowiska zostałyby oznakowane w terenie, ponieważ władze miasta obawiają się, że szybko mogłyby zostać zniszczone.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 28 marca 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl