Ocalone cmentarze

 

W galerii Politechniki Krakowskiej ''Gil'' Zbigniew Kot przedstawił niedawno wystawę fotografii pt. ''Aby nie ginęli po raz wtóry - cmentarze wojenne z I wojny światowej okręgu gorlickiego''.

Na czarno - białych zdjęciach artysta uwiecznił austro - węgierskie cmentarze i cmentarzyki rozsiane w okolicach Gorlic, będące pozostałością wojennych zmagań 1914 i 1915 r.

Pierwsze zdjęcia wykonał w latach 1979 - 81.

Potem zgromadził wiele informacji na temat wojennych nekropolii sięgając do przedwojennych przewodników, opracowań, artykułów.

Zaczął też podczas letnich urlopów fotografować zapomniane i zapuszczone cmentarzyki.

W ciągu trzech lat zwiedził około 50 nekropolii.

Na 42 fotogramach Zbigniew Kot uwiecznił cmentarze m. in. w Gorlicach, Bieczu, Smerekowcu, Ujściu Gorlickim, na Wzgórzu Pustki.

Nastrojowe zdjęcia ukazują zarośnięte trawą i krzakami groby, zniszczone ogrodzenia, pordzewiałe krzyże, wyłaniające się spośród chaszczy pomniki.

Ale nawet wśród tego zaniedbania dostrzec można urodę architektonicznych założeń, szacunek dla miejsca i zmarłych.

Dziś większość cmentarzy otoczona została opieką i doprowadzona do pierwotnego stanu.

Tym większa waga zdjęć Zbigniewa Kota, które ukazują, w jak wielkim zaniedbaniu znajdowały się jeszcze niedawno.

Tekst: (PS)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 28 maja 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl