Park wstrzyma decyzje

 

Jak uratować cenne przyrodnicze i zabytkowe tereny Krakowa przed ekspansywną zabudową? - członkowie stowarzyszeń z terenu Dzielnicy VII uważają, że pomóc może jedynie powstanie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego i apelują do radnych o podjęcie takiej uchwały jeszcze przed wakacjami.

Wczoraj w siedzibie Rady Dzielnicy VII odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń, które starają się chronić szczególnie cenne rejony miasta.

Byli to m. in.: członkowie Komitetu Obrony Sikornika, Stowarzyszenia Przyjaciół Przegorzał, Towarzystwa Przyjaciół Salwatora.

Spotkali się, by ustalić strategię walki o uchwalenie parku kulturowego, który ma ochronić najcenniejsze obszary przed inwestorami.

Jak informowała Magdalena Jaśkiewicz, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta, zaskarżane są kolejne plany miejscowe dotyczące tych terenów.

Dlatego właśnie na ukończeniu są prace nad projektem powołania Zwierzynieckiego Parku Kulturowego.

- Powołanie parku wstrzymuje wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania do czasu, kiedy zostanie przygotowany plan miejscowy dla całego terenu parku.

Oznacza to, że decyzje o zabudowie mogą być wydane jedynie w oparciu o plan; gdy go nie będzie - nie można decyzji wydać - tłumaczy dyrektor Jaśkiewicz.

Park ma objąć teren od Wzgórza św. Bronisławy, poprzez Salwator, Las Wolski wraz z otoczeniem Fort Skała i Fort Olszanica.

To głównie tereny, które nigdy wcześniej nie były przeznaczone pod zabudowę.

Członkowie stowarzyszeń chcą przekonywać radnych, by jak najszybciej podjęli decyzję o powołaniu parku.

Przypominają, że zabudowa tych terenów przebiega w sposób chaotyczny i powoduje konflikty społeczne.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 24 czerwca 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl