Ochrona w parku

 

Na terenie Lasu Wolskiego i w okolicach ma zostać utworzony Zwierzyniecki Park Kulturowy.

Jego celem jest zablokowanie chaotycznej zabudowy tych terenów.

Ponieważ Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił plan zagospodarowania dla Wzgórza św. Bronisławy, w dalszym ciągu można tam budować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Aby zapobiec szpecącym krajobraz inwestycjom, urzędnicy opracowali projekt utworzenia Zwierzynieckiego Parku Kulturowego na terenie Wzgórza św. Bronisławy, Sowińca, Lasu Wolskiego i jego otoczenia.

Jeśli Rada Miasta przyjmie tę uchwałę (głosowanie odbędzie się na sesji 5 lipca), to do czasu uchwalenia nowego planu zagospodarowania dla tych terenów nie będzie można nic tam wybudować, niemożliwe byłoby nawet prowadzenie remontów dróg.

Radny Wiesław Misztal poprosił urzędników o podanie wykazu prac i remontów, których nie będzie można prowadzić.

Taka informacja ma zostać dostarczona radnym przed głosowaniem.

Radni otrzymają także informacje - ile wniosków o ''wuzetki'' zostanie zawieszonych, jeśli radni utworzą Zwierzyniecki Park Kulturowy.

- To jest uchwała bardzo poważna, musimy znać jej konsekwencje.

Tam żyją ludzie, którzy być może chcą remontować swoje domy, należałoby się z nimi skonsultować - powiedział radny.

Jego zdaniem potrzeba nawet czterech lat, aby uchwalić tak skomplikowany plan.

Celem utworzenia parku jest ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych: Lasu Wolskiego i jego otoczenia, okolic Fortu Olszanica, Fortu Skała, Strzelnicy, części Salwatora, Fortu Krępak, Glinnika, klasztoru Kamedułów, okolic kopca Piłsudskiego, Wesołej Polany.

Część radnych uznała, że to zbyt duży obszar.

- To głównie tereny rolne lub zielone, obszary pod inwestowanie zostały wyłączone z granic parku - uspokaja Magdalena Jaśkiewicz, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Poinformowała także, że gdyby RM na najbliższej sesji 5 lipca zgodziła się na utworzenie parku, to przepisy weszłyby w życie na początku września.

Dopiero jednak od początku grudnia zawieszone byłoby rozpatrywanie ''wuzetek'', ponieważ uchwała musi się przez 3 miesiące uprawomocnić.

Tłumaczyła także, że granice objęte ZPK pokrywają się z granicami planów już gotowych lub sporządzanych.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 29 czerwca 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl