Pod szczególną ochroną

 

107 hektarów obejmie Zwierzyniecki Park Kulturowy, który wczoraj powołali radni miasta.

Obszar Salwatora, Wzgórza św. Bronisławy, Lasu Wolskiego, Sowińca będzie teraz pod szczególną ochroną.

Decyzję w tej sprawie radni podjęli jednomyślnie.

Park kulturowy pozwoli chronić tereny Zwierzyńca przed chaotyczną i agresywną zabudową.

Pod szczególną opieką znajdą się zabytki, historyczne ciągi piesze, układ urbanistyczny, miejsca pamięci narodowej, Las Wolski oraz jego otulina, rezerwaty i pomniki przyrody.

Do czasu opracowania planu miejscowego dla całego terenu parku nie będzie można wydawać pozwoleń na budowę (obecnie w urzędzie jest procedowanych 56 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu na tym obszarze).

Wczoraj na sesji Rady Miasta odbyło się drugie czytanie projektu.

W imieniu mieszkańców, którzy nie chcą powołania parku, Krystyna Kosowska stanowczo protestowała, argumentując, że jest to łamanie konstytucji w zakresie prawa własności.

Informowała, że dysponuje kilkuset podpisami protestu.

Przyznała, że to cenny obszar, ale zwróciła uwagę, że mieszkańcy chcą mieć prawo do gospodarowania na tych terenach.

Przedstawiciele urzędu tłumaczyli, że park obejmuje tereny w większości niezabudowane, które i tak nigdy nie były zapisane jako budowlane.

Na terenie parku do czasu opracowania planu miejscowego wprowadzono zakaz prowadzenia robót budowlanych, na które potrzebne jest tylko zgłoszenie robót (chodzi m. in. o stawianie obiektów gospodarczych, altan, wiat, tymczasowych obiektów, urządzeń na budynkach).

Oprócz tego zakazano prowadzenia działalności przemysłowej, prowadzenia działalności handlowej i usługowej wymagającej wyznaczenia placów handlowych, składowych i magazynowych, umieszczania ogłoszeń reklamowych, składowania śmieci poza pojemnikami do tego przeznaczonymi, lokalizowania parkingów dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony.

Do końca września - po konsultacjach z wojewódzkim konserwatorem zabytków - powstanie plan ochronny dla tego terenu.

Powstanie także studium krajobrazowe.

Urząd chce przystąpić do przygotowywania planów miejscowych jeszcze przed obligatoryjnym terminem trzech miesięcy po uprawomocnieniu się uchwały o powstaniu parku.

Utworzenie parku to inicjatywa Dzielnicy VII, która chciała w ten sposób chronić najpiękniejsze rejony miasta przed zabudową.

W sprawę zaangażowali się też mieszkańcy, którzy zebrali ponad 2000 podpisów poparcia dla utworzenia parku.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 6 lipca 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl