Boiska, platformy i muzea

 

Dobiegają końca prace nad planem zagospodarowania dla Krzemionek.

Teren ten zostanie przeznaczony głównie na cele rekreacyjne.

Mają tam powstać platformy widokowe, tereny do wspinaczki skałkowej, muzea i galerie.

To kolejny plan ochronny, którego celem ma być wykluczenie przypadkowej zabudowy na atrakcyjnym terenie.

Plan obejmuje powierzchnię 123 ha w rejonie kopca Krakusa, kamieniołomu ''Liban'', dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego ''Płaszów'', rezerwatu Bonarka.

Granice tego terenu ograniczają: ul. Kamieńskiego, al. Powstańców Śląskich, ul. Jerozolimska i ul. Heltmana.

Planuje się, że będą dominować tu tereny zielone, ogrody, lasy.

W rejonie al. Powstańców Śląskich został wyznaczony teren do zalesienia.

Rejon dawnych składów prochu będzie można zagospodarować na muzea i galerie, kawiarnie widokowe, kameralne sale koncertowe, punkty informacji turystycznej, sale konferencyjne.

Wysokość nowych budynków nie może przekraczać 8 metrów, a na elewacjach powinny być stosowane tynki w odcieniach bieli, szarości lub beżu, a także kamień, cegła, klinkier, drewno.

Mogą tam również powstać platformy widokowe.

Teren dawnych składów artyleryjskich został zarezerwowany na studia nagrań, laboratoria, instytuty badawcze, lecznice dla zwierząt, szkoły tańca i baletu, ośrodki terapeutyczne, ośrodki sportów halowych.

Skałki kamieniołomu ''Liban'' mają służyć wspinaczce.

Można tam również wybudować platformę widokową.

W rejonie kamieniołomu dopuszcza się budowanie boisk sportowych.

Na obszarach dawnego obozu koncentracyjnego ''Płaszów'' dopuszczono - oprócz obiektów małej architektury (ławki, lampy) - rekonstrukcje pojedynczych elementów zabudowy obozowej, czyli np. bramy, wieże, fragmenty ogrodzenia.

W budynkach dawnego obozu (tzw. szary dom i willa Amona Goetha przy ul. Heltmana) mogą powstać muzea, galerie, siedziby towarzystw, siedziby gmin wyznaniowych, sale konferencyjne, punkty informacji turystycznej.

W rejonie ul. Ludowej na niewielkim obszarze będzie dopuszczona budowa bloków, biur, sklepów, siedzib firm i banków oraz centrów konferencyjnych i kongresowych.

Na działkach przy ul. Za Torem, w pobliżu kopca Krakusa, mogą powstawać ośrodki rekreacji konnej, pola namiotowe, schroniska młodzieżowe, boiska i ośrodki klubów sportowych.

Rada Miasta dostanie do uchwalenia plan Krzemionek za kilka miesięcy.

Plan będzie udostępniony do publicznego wglądu od 17 lipca do 16 sierpnia.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 11 lipca 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl