Odwołują się od parku

 

Już paręset osób złożyło odwołania w sprawie uchwały o utworzeniu Zwierzynieckiego Parku Kulturowego.

Jak jednak twierdzi Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, odwołania te nie powinny przeszkodzić wejściu uchwały w życie.

Protesty pochodzą najczęściej od właścicieli działek położonych w obrębie parku.

- Ich zdaniem uchwała zbyt daleko ingeruje w prawo własności - wyjaśnia Chrapusta.

Do naszej redakcji zgłosiła się właścicielka działek znajdujących się u podnóża kopca Kościuszki.

- Jesteśmy całkowicie zablokowani - mówi.

- Nie możemy nic zrobić z naszymi działkami - ani zabudować, ani sprzedać, bo przecież nikt ich nie zechce kupić.

To nieuczciwe, bo przecież płacimy podatki.

Uważam, że w tej sytuacji miasto powinno wykupywać działki lub proponować zamienne nieruchomości.

Niech będzie zieleń, nie mam nic przeciwko, ale dlaczego ma się to odbywać moim kosztem?

Dlaczego ja mam płacić za publiczny park?

Mirosław Chrapusta informuje, że tego typu odwołań złożono kilka, każde podpisane przez kilkadziesiąt osób.

W uchwale Rady Miasta Krakowa o ustanowieniu parku Urząd Wojewódzki, jako organ nadzorczy, nie dopatrzył się nieprawidłowości i ogłosił ją w Dzienniku Urzędowym.

Termin uprawomocnienia mija na początku przyszłego tygodnia.

Do tego też czasu można składać odwołania.

- Odwołania dotyczące ingerencji w prawo własności raczej jednak nie mają szans na poziomie wojewody - zaznacza dyrektor.

- Urząd Wojewódzki nie jest właściwym podmiotem do wydawania takich ocen.

W takich przypadkach można zwrócić się najpierw do Rady Miasta Krakowa z wezwaniem do uchylenia lub zmiany uchwały, a jeśli to będzie nieskuteczne, to pozostaje pozew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Mirosław Chrapusta nie wyklucza, że w sytuacji znacznego ograniczenia możliwości dysponowania działkami ich właściciele będą próbowali dochodzić odszkodowań za utratę wartości ich nieruchomości.

Tekst: (SIE)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 3 sierpnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl