Bez wyjeżdżania na kopiec

 

Mieszkańcy ulic Maryewskiego i Kopiec Krakusa wnioskują o ustawienie na nich stosownych znaków i tablic informacyjnych, które ograniczą ruch samochodowy i parkowanie w sąsiedztwie kopca Krakusa.

Inicjatywę poparł Zarząd Rady Dzielnicy XIII.

- Wciąż odbieramy sygnały od mieszkańców, że na ulicach bezpośrednio przylegających do kopca Krakusa jest coraz większy ruch.

Coraz częściej zdarzają się tam przypadki wyjeżdżania na kopiec rowerami górskimi, motorami, a nawet samochodami.

Ustawienie odpowiednich znaków jest więc niezbędne.

Pojazdami powinni tam dojeżdżać do swoich posesji tylko mieszkańcy.

Pozostałe osoby mogą parkować np. w okolicy przystanku kolejowego Kraków - Krzemionki i podejść kawałek pod kopiec - przekonuje Ryszard Kobiałka, przewodniczący Rady Dzielnicy XIII.

Jej zarząd dzielnicy zwrócił się do Biura Planowania Przestrzennego z prośbą o uwzględnienie uwag mieszkańców ulic Maryewskiego i Kopiec Krakusa na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ''Krzemionki''.

Mieszkańcy proponują, aby zachować istniejący charakter ul. Maryewskiego jako ciągu pieszo - jezdnego (droga nie ma chodników ani poboczy), obniżyć w projekcie planu kategorię ul. Maryewskiego z drogi dojazdowej na ciąg pieszo - jezdny na całej długości (co zmniejszy szerokość w liniach rozgraniczających, a tym samym zabezpieczy na przyszłość istniejący drzewostan przed wycinką) oraz ograniczyć wielkość placu nawrotowego przy ul. Kopiec Krakusa.

- Powinien on służyć jedynie do wyznaczonego celu.

Tymczasem obecnie plac nawrotowy wykorzystywany jest przez zmotoryzowanych zwiedzających jako parking - informują mieszkańcy.

Skarżą się, że plac nawrotowy coraz częściej jest też traktowany przez przyjeżdżających samochodami w porach wieczornych i nocnych jako miejsce libacji i baza wypadów na kopiec.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 8 sierpnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl