Poręcze przy schodach

 

Dzięki zmianie w budżecie znalazło się w końcu 250 tys. złotych na sprawy związane z uporządkowaniem terenu wokół kopca Wandy.

To pozwoli na przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Chodzi m. in. o wykonanie inwentaryzacji zieleni, co pozwoli na określenie, które drzewa można usunąć (wiele z nich przesłania widok na kopiec).

Zlecone zostanie też opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej.

Przewiduje się, że wykonane zostaną bezpieczne i widoczne przejścia dla pieszych przez ulicę i torowisko tramwajowe, podjazdy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, podejścia na skarpie w drodze na kopiec, utwardzone alejki, montaż stylowych ławek i tablic informacyjnych o kopcu.

W tym roku wykonane zostały schody na skarpie, które trzeba pokonać od strony przystanku tramwajowego.

Wkrótce powinny zostać tam zainstalowane poręcze.

Być może wyasfaltowana zostanie też droga dojazdowa do kopca, wykonana z betonowych płyt.

Oprócz uporządkowania terenu wokół kopca, konieczne jest zajęcie się ścieżkami na samym kopcu.

Są one miejscami niewidoczne, wychodzący na szczyt wydeptują nowe.

Dlatego zlecone zostaną dwie ekspertyzy: archeologiczna oraz konstrukcyjna, które pozwolą na odpowiedż, czy i jak można poprawić ścieżki, nie niszcząc zabytku oraz nie naruszając jego konstrukcji.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 16 sierpnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl