Chronione wzgórze

 

Gotowy jest już projekt planu dla Wzgórza św. Bronisławy.

Obejmuje on swoim zasięgiem tereny o pow. 264 ha: rejon kopca Kościuszki, Sikornika, Wesołej Polany.

Plan wprowadza zakaz urządzania na tym obszarze placówek handlowych, składów, magazynów, nowych ogródków działkowych, budowy ogrodzeń powyżej 2,20 m.

Nie będzie można umieszczać billboardów na całym terenie oraz mniejszych reklam na działkach niezabudowanych.

Cały ten obszar należy do najważniejszych na terenie Krakowa pod względem krajobrazowym.

Dlatego będzie na nim obowiązywać zakaz inwestowania na terenach otwartych oraz sadzenia wysokich drzew, które mogłyby zasłonić widok.

Na terenie lasów i ich otuliny została ustalona strefa ochrony i kształtowania terenów przyrodniczych, na której nie wolno budować niczego, nawet nowych dróg rowerowych i ścieżek konnych.

W celu ochrony istniejących tu zabytków utworzono także strefę ochrony i kształtowania wartości kulturowych.

Ochronie podlega m. in.: kopiec Kościuszki, Fort przy kopcu, fragment alei Waszyngtona, wiadukt ''Diabelski most'', dawna strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi, drewniany spichlerz i karczma na Woli Justowskiej oraz obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej.

Wszystkie zmiany dotyczące tych obiektów lub nawet cięcia zieleni w ich pobliżu wymagają uzgodnienia z konserwatorami.

Na terenie, który obejmuje plan, znajdują się także stanowiska archeologiczne.

Do planu zgłosiło swoje uwagi kilkudziesięciu właścicieli działek na tym terenie, którzy domagali się możliwości budowania głównie domów jednorodzinnych powołując się na prawo własności.

Ich protesty w większości nie zostały uwzględnione.

O uchwaleniu planu zadecyduje w najbliższych tygodniach Rada Miasta.


Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 11 czerwca 2005 r.


Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl