Legitymacja dla opiekuna

 

17 legitymacji wręczono wczoraj w magistracie społecznym opiekunom zabytków.

Reaktywacja tej funkcji - niegdyś bardzo popularnej - to pomysł Oddziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i byłej miejskiej konserwator zabytków Genowefy Zań - Ograbek.

Większość opiekunów, to osoby, które postanowiły zaopiekować się obiektami z Nowej Huty.

- Grupa osób wyraziła chęć zajęcia się jednym lub kilkoma zabytkami.

Przez cały rok w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida odbywało się szkolenie, były wykłady o zabytkach, przepisach prawnych, a także wycieczki - mówi Jakub Kubicha z Oddziału Ochrony Zabytków.

- Jest także kilka osób z innych części miasta, które zgłosiły się do nas.

Większość osób mieszka w pobliżu zabytku, dzięki czemu nawet codziennie może zobaczyć, co się dzieje w obiekcie.

Jeśli zauważy coś niepokojącego, ma to zgłosić do miejskiego lub wojewódzkiego konserwatora.

Opiekunowie mają też pilnować, czy obiekt nie wymaga jakiś napraw, czy remontów, czy nie należy pomóc właścicielowi w uzyskaniu pomocy służb konserwatorskich.

Wśród zabytków, które znalazły opiekunów, są: Fort Mogiła, dwór w Ruszczy, Fort Batowice, willa Rogozińskich, młyny nowohuckie, dwór w Łuczanowicach, kapliczka przy ul. Fatimskiej, Fort Mydlniki.

Jednym ze społecznych opiekunów jest Dariusz Gorajczyk, nauczyciel historii z Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich na os. Tysiąclecia.

Ma zamiar zająć się Fortem Batowice.

- Chcę razem z moimi uczniami monitorować, co się dzieje w Forcie, który obecnie stoi pusty.

Będziemy sprawdzać, czy ktoś nie dewastuje obiektu, nie urządza tam np. wysypiska śmieci.

Myślę też, że jeśli uda się stworzyć grupę osób, które będą zajmować się zabytkiem, spróbujemy wystąpić z pomysłami na zagospodarowanie Fortu.

Liczę też, że zainteresujemy innych historią obiektu i będą go odwiedzać wycieczki - mówi Dariusz Gorajczyk.

Społeczna opieka nad zabytkiem polega na systematycznym monitorowaniu wybranego obiektu, informowaniu służb konserwatorskich o stanie obiektów zabytkowych, rozpowszechnianiu wiedzy na jego temat, dbaniu o jego stan, poszukiwania gospodarzy dla obiektu.

Opiekun zabytków ma obowiązek składania raportu ze swojej działalności (przynajmniej raz na rok).

Opiekunowie wykonują pracę bezpłatnie.

Osoby, które chciałyby zostać opiekunami zabytków, mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w Oddziale Ochrony Zabytków Urzędu Miasta przy ul. Kanoniczej 24.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 29 września 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl