Przyroda pod ochroną

 

Przedstawiciele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego złożyli wczoraj na ręce prezydenta miasta 44 wnioski o powołanie nowych użytków ekologicznych.

- Trzeba pomyśleć o dzieciach i wnukach, by nie zostawić im tylko zabetonowanej powierzchni - mówi prezes MTO Kazimierz Walasz.

Lista została opracowana przy współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz miłośnikami przyrody, skupionymi w Krakowskiej Koalicji Obrony Zieleni i Krajobrazu.

Wytypowano tereny, które warto chronić ze względu na cenne walory przyrodnicze.

Stworzenie użytków ekologicznych ma zabezpieczyć tereny m. in. przed postępującą zabudową.

Miłośnicy przyrody chcą, by ochroną objąć następujące tereny: Mydlniki, Fort Mydlniki, dolinę Prądnika, łąki w Toniach, mokradło Górka Narodowa, park leśny w Witkowicach, Pasternik, zbiorniki wodne w Zesławicach, dolinę Potoku Węrzynowickiego, Sikornik, las łęgowy w Przegorzałach, łąki na południe od ul. Podgórki Tynieckie, łąki w Kostrzu, łąki w Pastwiskach, starorzecze Koło Tynieckie, zalew Zakrzówek, Szerokie Łąki, Fort Bodzów, kamieniołom Tyniec, staw i łąki przy ul. Janasówka, zespół stawów Szuwarowa, staw przy ul. Geologów i forty, stawki w Piaskach Wielkich, łęg przy stacji kolejowej Swoszowice, mokradło w Bieżanowie, staw przy ul. Smoleńskiego, staw i tereny podmokłe przy ul. Baryckiej, Łysa Góra i dolina Wilgi w Lusinie, park Zdrojowy i dolina potoku w Swoszowicach, starorzecze Wisły i wyspa na Przewozie, staw Płaszowski, zalew Bagry, starorzecze Wisły - Lesisko, żwirownia w Przylasku Rusieckim, stawy w Bonarce, Ludwinów, ujście Skawinki, Grodzisko, łąki Zadworze, staw na Złocieniu, dolina Drwinki, mokradło w Lesie Borkowskim, Łąki Kobierzyńskie, kompleks przyrodniczy Nowa Huta (dolina Wisły).

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 8 listopada 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl