Nagrodzone i zaskarżone

 

Dwa plany zagospodarowania, przygotowane przez miejskich urbanistów, zdobyły prestiżowe nagrody.

Oba zostały także zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z powodu błędów.

Plan otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice otrzymał nagrodę III stopnia ministra budownictwa w kategorii ''Planowanie przestrzenne i urbanistyka'' za wizję rozwoju tego terenu, za ''rygorystyczne ustalenia planu zapobiegające rozdrobnieniu cennych terenów i zmuszające inwestorów do kojarzenia wysiłków w celu uzyskania efektu synergii i ładu przestrzennego''.

Plan dla Wzgórza św. Bronisławy został nagrodzony podczas VI edycji Konkursu Europejskiej Rady Urbanistów w Sewilli.

''Ten plan jest wyjątkowy pod względem osiągnięć z zakresu udziału społeczności lokalnej, integracji oraz równoważenia rozwoju.

Projekt stawia czoła trudnym i często kontrowersyjnym kwestiom zintegrowanej i wielopoziomowej ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego'' - napisało o nim jury konkursu.

Obydwa plany zostały zaskarżone przez wojewodę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku Wzgórza św. Bronisławy przedstawiciele miasta czekają na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (WSA potwierdził zastrzeżenia wojewody).

Rozprawa w WSA w sprawie planu dla Balic nie została jeszcze wyznaczona.

Tylko 10 proc. Krakowa pokryte jest planami, z których kilka zostało zaskarżonych do WSA, m. in.: Fort Skała, Opatkowice Wschód, otoczenie Lasku Wolskiego.

- Na początku kadencji założyliśmy, że na przełomie roku 2006 i 2007 ok. 20 proc. Krakowa będzie miało plany.

Ten cel udało się zrealizować.

Teraz mamy prawie 11 proc., do czerwca 2007 roku powinny zostać uchwalone plany, które obejmą dodatkowe 8 proc. obszaru miasta - powiedziała Magdalena Jaśkiewicz, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Według dyr. Jaśkiewicz nie udało się osiagnąć wszystkiego, co było możliwe m. in. przez opinie prawników wojewody.

- Będziemy czekać na orzeczenie sądu.

Nie możemy wcześniej poprawić planów zgodnie z sugestiami wojewody.

To jest niemożliwe ze względów formalnoprawnych.

Plany już zostały opublikowane w dzienniku urzędowym.

Gdyby wojewoda zgłosił zastrzeżenia w ciągu 30 dni od ich uchwalenia, wtedy byłoby możliwe wprowadzenie poprawek - powiedziała dyr. Jaśkiewicz.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 21 listopada 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl