Ochrona i otwarcie

 

Ochrona krajobrazu i przyrody - to główne założenia planów miejscowych dla obszarów ''Wzgórze św. Bronisławy'' oraz ''Rejon Fortu Skała''.

Otwarcie dla zabudowy wielorodzinnej i uporządkowanie powstających już osiedli to cel dla planów Krowodrza Górka Zachód i Wschód.

O tych planach dyskutowali wczoraj radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Specjalny zespół komisji przeanalizuje wszystkie uwagi, zgłoszone do planów dla Wzgórza św. Bronisławy i rejonu Fortu Skała.

Do pierwszego mieszkańcy złożyli 49 wniosków, do drugiego - 51; zdecydowana większość dotyczy możliwości zabudowy działki, na co projekt planu nie zezwala.

Przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego podkreślali, że oba plany mają charakter ochronny, stąd nie ma w nich wyznaczonych nowych terenów budowlanych.

Z zapisami planu zgadzali się zwolennicy ochrony tych terenów, przeciwnicy podnosili argumenty o świętym prawie własności.

Specjalna komisja będzie więc rozpatrywać każdy wniosek indywidualnie, najprawdopodobniej podczas wizji lokalnej w terenie.

Zupełnie odmienny charakter będą mieć plany dla obszarów Krowodrza Górka Wschód i Zachód.

Koncepcja dla tych planów zakłada prawie całkowite otwarcie ich pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (docelowo w tym rejonie ma mieszkać ok. 17 - 18 tys. osób) i pozostawienie znacznych obszarów zieleni ochronnej (ok. 15 ha może być przeznaczonych na cmentarz komunalny).

Tekst: (GEG)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 21 czerwca 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl