Konkurs na miejsce pamięci

 

Gmina ogłosiła konkurs urbanistyczno - architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów byłego ''Obozu Płaszów''.

Jego uczestnicy mają ''sformułować i przedstawić koncepcję zagospodarowania byłego obozu jako miejsca pamięci, uwzględniającą relacje z krajobrazem kulturowym - na tle kreatywnie interpretowanego, szerszego kontekstu urbanistycznego''.

Dodano, że ''projekt ma podnieść jakość przestrzeni publicznej i nadać jej odpowiedni charakter i rangę''.

Teren będący przedmiotem opracowania konkursowego, ograniczony ulicami Kamieńskiego, Swoszowicką, Heltmana z Jerozolimską i Stoigniewa, sąsiaduje od północy ze zbiornikiem wodnym i kopcem Krakusa oraz cmentarzem.

Na dawnym terenie obozu zachowały się m. in.: budynek administracji cmentarza żydowskiego - tzw. szary domek, ruiny domu przedpogrzebowego nowego cmentarza żydowskiego, pozostałości starego cmentarza, miejsce straceń z krzyżem ku czci pomordowanych, pomnik 13 Polaków rozstrzelanych 10 września 1939 r., budynek głównej wartowni i centrali telefonicznej.

Zaznaczono, że ''teren byłego obozu to obszar o szczególnych wartościach historycznych, kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych, a obszar wchodzi w skład trójkąta poświęconego pamięci męczeństwa Żydów w czasie II wojny światowej - wraz z pl. Bohaterów Getta i Fabryką Emalia (w czasie okupacji Fabryką Schindlera)''.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć do 18 grudnia w SARP przy pl. Szczepańskim 6, a prace konkursowe będą przyjmowane do 19 lutego.

Tekst: (jś)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 11 grudnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl