Znów odroczenie

 

Rozprawa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Skała została wczoraj odroczona.

Jednak w podobnej sprawie - planu wzgórza św. Bronisławy Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu wojewódzkiego.

Uchwała Rady Miasta dotycząca planu rejonu Fortu Skała trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z powodu skargi wojewody, który uważa, że w obydwóch planach zastosowano bardzo nieprecyzyjną klasyfikację terenów zielonych.

Jego zdaniem użyte sformułowania są na tyle niejasne, że przy kolejnej zmianie planu można będzie bez większego problemu ''odrolnić'' te działki bez koniecznych i trudno osiągalnych w innych przypadkach pozwoleń.

Autor planów, Biuro Planowania Przestrzennego, ripostuje, że plany mają charakter ochronny, a ich wstrzymywanie stanowi zagrożenie dla tych terenów i może spowodować ich szybkie zabudowanie.

Wojewoda podobne zarzuty sformułował w stosunku do innego planu, ale również w tej części Krakowa - wzgórza św. Bronisławy i Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność tego planu.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił jednak ten wyrok w zeszłym tygodniu.

W obronę rejonu Lasu Wolskiego przed inwestorami zaangażował się Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa.

To właśnie wniosek komitetu o uznanie go za stronę spowodował w czerwcu odroczenie rozprawy w sprawie planu Fortu Skała.

Kolejny raz rozprawę odroczono we wrześniu, ponieważ komitet starał się o zwolnienie z kosztów sądowych.

- Sąd odmówił naszej organizacji pomocy prawnej, ale wnieśliśmy sprzeciw, ponieważ nie mamy pieniędzy na obsługę prawną - mówi Mikołaj Kornecki, przewodniczący komitetu.

- Okazało się też, że były nieprawidłowości w trybie doręczenia pism.

Wczorajsza rozprawa została więc znów odroczona.

Mikołaj Kornecki nie ukrywa, że przeciąganie sprawy może się okazać korzystne dla planów.

- Czekamy na pisemne uzasadnienie NSA w sprawie planu dla wzgórza św. Bronisławy - mówi.

- Może ono okazać się bardzo istotne dla rozstrzygnięć w innych, podobnych sprawach.

Tekst: (SIE)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 22 grudnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl